bannermoi

ĐH Phan Thiết trên các báo

BT- Trường Đại học (ĐH) Phan Thiết vừa tổ chức lễ ký kết “Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học” giữa nhà trường và Phòng An ninh ...
BT- Tham gia làm sạch môi trường với khẩu hiệu “Keep Mui Ne Nice” sinh viên khoa du lịch Trường Đại học Phan Thiết cùng với các resort tại khu vực Mũi ...
BT- Nhằm đánh giá kết quả học viên cao học sau 2 năm học tập và nghiên cứu, sáng ngày 24/8, Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức lễ bảo vệ luận ...

Video giới thiệu về trường

van bang2

 

Đơn vị

Email/ Website

Điện thoại

Phòng Quản Lý Đào Tạo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://pdt.upt.edu.vn

(0252) 246 1372

(0252) 246 1373

Phòng Tổ Chức - Hành Chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://tchc.upt.edu.vn/

(0252) 6 533 969

(0252) 6 525 211

Phòng Kế Hoạch - Tài Chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://khtc.upt.edu.vn/

(0252) 6 288 988

Phòng Đào Tạo Sau Đại Học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://sdh.upt.edu.vn/

(0252) 6 508 186

Phòng Quản Lý Khoa Học Và HTQT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://nckh.upt.edu.vn/

0934 796 256

Phòng CTCT Sinh Viên - Quan Hệ DN & Hỗ Trợ Việc Làm Sinh Viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://svvl.upt.edu.vn/

(0252) 6 217 188

Phòng Khảo Thí - ĐBCl & Thanh Tra

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://dbcl.upt.edu.vn/

(0252) 6 514 415

Trung Tâm Phát Triển Nguồn Nhân Lực

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://ngoaingutinhoc.upt.edu.vn

(0252) 6 289 888

Thư Viện & Ban Quản Lý KTX

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://thuvien.upt.edu.vn/

(0252) 6 521 868

Đoàn Thanh Niên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://dtn.upt.edu.vn/

(0252) 6 548 477

Ban Truyền Thông

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://upt.edu.vn/

(0252) 6 283 838

Khoa Du Lịch

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://ft.upt.edu.vn/

(0252) 6 272 929

Khoa Công Nghệ Thông Tin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://fit.upt.edu.vn/

(0252) 6 521 808

Khoa Ngoại Ngữ

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://ffl.upt.edu.vn/

 (0252) 2 461 375

Khoa Tài Chính - Kế Toán - Ngân Hàng

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://fab.upt.edu.vn/

 (0252) 2 461 370 

Khoa Luật Kinh Tế

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://fl.upt.edu.vn/

 (0252) 6 271 166

Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Kinh Doanh Quốc tế

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://fba.upt.edu.vn/

 (0252) 2 461 374

Khoa Cơ Bản

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://fbs.upt.edu.vn/

 0365 672 324

vnu

Tìm kiếm thông tin

tt
htqt

Liên kết website