(Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Đơn vị hỗ trợ Ghi chú
Thứ hai
01/03/2021
13:20 - 14:10 Dự giờ môn: Ẩm thực Việt Nam 1. Lãnh đạo Khoa, GV bộ môn;
2. Lãnh đạo P.QLĐT;
3. Lãnh đạo P.KT-ĐBCL&TT
* Ban Giám hiệu, Lãnh đạo P.TC-HC (nếu có thể tham dự)
Phòng 3 Giảng viên giảng dạy: Võ Thị Kim Liên Dự giờ theo kế hoạch Phòng đã gửi email cho các Khoa.
Thứ ba
02/03/2021
08:00 Họp giải quyết việc bồi thường đối với diện tích đất hộ ông Trần Minh Thiên Thầy Nguyễn Văn hiến phòng họp UBND tỉnh Trung tâm Phát triển Quỹ đất
10:30 Kiểm tra Khu Kí túc xá sinh viên Ban Quản lý KTX Khu vực KTX Anh Nguyễn Như Trường
Thứ tư
03/03/2021
15:00

Khảo sát thực tế đất tại Trường ĐHPT

Thầy Nguyễn Văn Hiến Trường Đại học Phan Thiết Thầy Nguyễn Văn Hiến
08:30

Làm việc liên quan đến công tác bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đại diện lãnh đạo UBND Phường Phú Hài
Thầy Nguyễn Văn Hiến
Cô Đào Thị Kim Anh
Phòng họp A UBND Phường Phú Hài
Thứ năm
04/03/2021
13:20 - 14:10 Dự giờ môn: Tuyến điểm du lịch Việt Nam 1 1. Lãnh đạo Khoa, GV bộ môn;
2. Lãnh đạo P.QLĐT;
3. Lãnh đạo P.KT-ĐBCL&TT
* Ban Giám hiệu, Lãnh đạo P.TC-HC (nếu có thể tham dự)
Phòng 3 Giảng viên giảng dạy: Võ Thị Kim Liên Dự giờ theo kế hoạch Phòng đã gửi email cho các Khoa.
14:00 Họp giao ban đào tạo Tất cả lãnh đạo khoa gồm: Trưởng, Phó khoa;
Lãnh đạo Trưởng, Phó phòng CTCTSV;
Lãnh đạo phòng QLĐT
Phòng họp A Thầy Trần Anh Dũng Phòng TC-HC
15:00 - 17:00

Họp triển khai hoạt động Đặc San Khoa học

Thầy Trần Tình
Thầy Lê Anh Linh
Cô Đỗ Thị Kim Dung
Thầy Phan Gia Thịnh
Thầy Lê Văn Sáng
Thầy Lê Trung Thành
Cô Vũ Thụy Diễm Chi
Phòng làm việc của Thầy Đinh Phi Hổ Thầy Đinh Phi Hổ
08:00 - 09:30 Cuộc thi ảnh "Nét đẹp Áo dài" năm 2021 Ban Giám hiệu
Các tổ công đoàn
Cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động
Phòng 205 Công đoàn trường ĐHPT Phòng TC-HC
Ban Truyền thông
09:30

Họp chi bộ trường Đại học Phan Thiết

BCH chi bộ
các Đảng viên
Phòng họp A Thầy Nguyễn Văn Hiến
Thứ sáu
05/03/2021
14:00

Buổi làm việc giữa Trường Đại học Phan Thiết với Tổng Lãnh sự quán Ấn độ

Ban giám hiệu
Trưởng, Phó các đơn vị
Khách mời
Phòng họp 205 Ban Giám hiệu Phòng TC-HC
Ban Truyền thông
15:00

Họp giao ban tuần và họp lấy ý kiến giới thiệu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

BGH
Toàn thể CBNV, GV (không có giờ lên lớp)
Phòng họp 205 Thầy Võ Khắc Thường Phòng TC-HC
Ban Truyền thông
Sau buổi làm việc giữa Trường Đại học Phan Thiết với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ
16:00

Họp kiểm định chương trình đào tạo

Toàn thể quý Thầy, Cô tham gia công tác kiểm định Phòng họp A Thầy Trần Anh Dũng Sau họp giao ban trường
08:25 - 09:15 Dự giờ môn: Marketing du lịch 1. Lãnh đạo Khoa, GV bộ môn;
2. Lãnh đạo P.QLĐT;
3. Lãnh đạo P.KT-ĐBCL&TT
* Ban Giám hiệu, Lãnh đạo P.TC-HC (nếu có thể tham dự)
Phòng 4 Giảng viên giảng dạy: Lương Ngọc Thuận Dự giờ theo kế hoạch Phòng đã gửi email cho các Khoa.

Thứ hai (01/03/2021)

13:20 - 14:10:
Nội dung : Dự giờ môn: Ẩm thực Việt Nam
Thành phần : 1. Lãnh đạo Khoa, GV bộ môn;
2. Lãnh đạo P.QLĐT;
3. Lãnh đạo P.KT-ĐBCL&TT
* Ban Giám hiệu, Lãnh đạo P.TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : Phòng 3
Chủ trì : Giảng viên giảng dạy: Võ Thị Kim Liên
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú : Dự giờ theo kế hoạch Phòng đã gửi email cho các Khoa.

Thứ ba (02/03/2021)

08:00:
Nội dung : Họp giải quyết việc bồi thường đối với diện tích đất hộ ông Trần Minh Thiên
Thành phần : Thầy Nguyễn Văn hiến
Địa điểm : phòng họp UBND tỉnh
Chủ trì : Trung tâm Phát triển Quỹ đất
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
10:30:
Nội dung : Kiểm tra Khu Kí túc xá sinh viên
Thành phần : Ban Quản lý KTX
Địa điểm : Khu vực KTX
Chủ trì : Anh Nguyễn Như Trường
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ tư (03/03/2021)

15:00:
Nội dung :

Khảo sát thực tế đất tại Trường ĐHPT

Thành phần : Thầy Nguyễn Văn Hiến
Địa điểm : Trường Đại học Phan Thiết
Chủ trì : Thầy Nguyễn Văn Hiến
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
08:30:
Nội dung :

Làm việc liên quan đến công tác bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thành phần : Đại diện lãnh đạo UBND Phường Phú Hài
Thầy Nguyễn Văn Hiến
Cô Đào Thị Kim Anh
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : UBND Phường Phú Hài
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ năm (04/03/2021)

13:20 - 14:10:
Nội dung : Dự giờ môn: Tuyến điểm du lịch Việt Nam 1
Thành phần : 1. Lãnh đạo Khoa, GV bộ môn;
2. Lãnh đạo P.QLĐT;
3. Lãnh đạo P.KT-ĐBCL&TT
* Ban Giám hiệu, Lãnh đạo P.TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : Phòng 3
Chủ trì : Giảng viên giảng dạy: Võ Thị Kim Liên
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú : Dự giờ theo kế hoạch Phòng đã gửi email cho các Khoa.
14:00:
Nội dung : Họp giao ban đào tạo
Thành phần : Tất cả lãnh đạo khoa gồm: Trưởng, Phó khoa;
Lãnh đạo Trưởng, Phó phòng CTCTSV;
Lãnh đạo phòng QLĐT
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Thầy Trần Anh Dũng
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC
Ghi chú :
15:00 - 17:00:
Nội dung :

Họp triển khai hoạt động Đặc San Khoa học

Thành phần : Thầy Trần Tình
Thầy Lê Anh Linh
Cô Đỗ Thị Kim Dung
Thầy Phan Gia Thịnh
Thầy Lê Văn Sáng
Thầy Lê Trung Thành
Cô Vũ Thụy Diễm Chi
Địa điểm : Phòng làm việc của Thầy Đinh Phi Hổ
Chủ trì : Thầy Đinh Phi Hổ
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
08:00 - 09:30:
Nội dung : Cuộc thi ảnh "Nét đẹp Áo dài" năm 2021
Thành phần : Ban Giám hiệu
Các tổ công đoàn
Cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động
Địa điểm : Phòng 205
Chủ trì : Công đoàn trường ĐHPT
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC
Ban Truyền thông
Ghi chú :
09:30:
Nội dung :

Họp chi bộ trường Đại học Phan Thiết

Thành phần : BCH chi bộ
các Đảng viên
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Thầy Nguyễn Văn Hiến
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ sáu (05/03/2021)

14:00:
Nội dung :

Buổi làm việc giữa Trường Đại học Phan Thiết với Tổng Lãnh sự quán Ấn độ

Thành phần : Ban giám hiệu
Trưởng, Phó các đơn vị
Khách mời
Địa điểm : Phòng họp 205
Chủ trì : Ban Giám hiệu
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC
Ban Truyền thông
Ghi chú :
15:00:
Nội dung :

Họp giao ban tuần và họp lấy ý kiến giới thiệu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Thành phần : BGH
Toàn thể CBNV, GV (không có giờ lên lớp)
Địa điểm : Phòng họp 205
Chủ trì : Thầy Võ Khắc Thường
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC
Ban Truyền thông
Ghi chú : Sau buổi làm việc giữa Trường Đại học Phan Thiết với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ
16:00:
Nội dung :

Họp kiểm định chương trình đào tạo

Thành phần : Toàn thể quý Thầy, Cô tham gia công tác kiểm định
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Thầy Trần Anh Dũng
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú : Sau họp giao ban trường
08:25 - 09:15:
Nội dung : Dự giờ môn: Marketing du lịch
Thành phần : 1. Lãnh đạo Khoa, GV bộ môn;
2. Lãnh đạo P.QLĐT;
3. Lãnh đạo P.KT-ĐBCL&TT
* Ban Giám hiệu, Lãnh đạo P.TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : Phòng 4
Chủ trì : Giảng viên giảng dạy: Lương Ngọc Thuận
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú : Dự giờ theo kế hoạch Phòng đã gửi email cho các Khoa.
Ghi chú
* Phân công trực Ban Giám hiệu
- Thứ 2,3: Thầy Nguyễn Văn Hiến;
- Thứ 4,5: Thầy Trần Anh Dũng;
- Thứ 6,7: Thầy Đinh Phi Hổ.
* Thứ năm hàng tuần, Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường
* Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi nếu phát sinh.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây