(Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 28/09/2020)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Đơn vị hỗ trợ Ghi chú
Thứ hai
21/09/2020
17:00 - 19:15 Khai giảng lớp Tiếng Anh Toeic Cán bộ quản lý lớp Phòng 10 Cô Phạm Thị Minh Hạnh
08:00

Làm việc với Trung tâm Hành chính công; Sở Tài nguyên Môi trường

Thầy Nguyễn Văn Hiến Trung tâm Hành chính công; Sở Tài nguyên Môi trường Thầy Nguyễn Văn Hiến
Thứ ba
22/09/2020
14:10 - 15:00 Dự giờ môn: Kế toán tài chính 3 1. Lãnh đạo Khoa, GV bộ môn;
2. Lãnh đạo P.QLĐT;
3. Lãnh đạo P.KT-ĐBCL&TT
* Ban Giám hiệu, Lãnh đạo P.TC-HC (nếu có thể tham dự)
Phòng 02 Giảng viên giảng dạy: Bùi Thị Nhân Dự giờ theo kế hoạch Phòng đã gửi email cho các Khoa.
08:00

Tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII

Thầy Nguyễn Văn Hiến Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Hà Nội Bộ Giáo dục và Đào tạo Phòng TC-HC làm quyết định
08:25 - 09:15 Dự giờ môn: Lập trình mạng nâng cao 1. Lãnh đạo Khoa, GV bộ môn;
2. Lãnh đạo P.QLĐT;
3. Lãnh đạo P.KT-ĐBCL&TT
* Ban Giám hiệu, Lãnh đạo P.TC-HC (nếu có thể tham dự)
Phòng 102A Giảng viên giảng dạy: Phạm Hồng Xuân Dự giờ theo kế hoạch Phòng đã gửi email cho các Khoa.
10:30 - 00:-1 Kiểm tra Ký túc xá định kỳ Nguyễn Hữu Hà
Nguyễn Kim Long
Huỳnh Thị Anh Thy
Ký túc xá SV Nguyễn Hữu Hà - Phó ban TT KTX
Thứ tư
23/09/2020
14:10 - 15:00 Dự giờ môn: Kế toán ngân hàng thương mại 1. Lãnh đạo Khoa, GV bộ môn;
2. Lãnh đạo P.QLĐT;
3. Lãnh đạo P.KT-ĐBCL&TT
* Ban Giám hiệu, Lãnh đạo P.TC-HC (nếu có thể tham dự)
Phòng 04 Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Toàn Dự giờ theo kế hoạch Phòng đã gửi email cho các Khoa
Thứ năm
24/09/2020
14:00 Họp giao ban đào tạo Tất cả lãnh đạo khoa gồm: trưởng, phó khoa;
Lãnh đạo trưởng phó phòng CTCTSV;
Lãnh đạo phòng QLĐT
Phòng họp A Thầy Trần Anh Dũng Phòng TC-HC
15:30 Họp kiểm định chương trình đào tạo Toàn thể quý Thầy, Cô tham gia công tác kiểm định Phòng họp A Thầy Trần Anh Dũng Phòng TC-HC
09:15 - 11:30 Tổ chức Hội đồng đánh giá báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, năm học 2020-2021 (Đợt 2) Theo Danh sách đính kèm tại Quyết định số 303/QĐ-ĐHPT, ngày 17/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết Phòng họp 205 Thầy Đinh Phi Hổ - Phòng TC-HC hỗ trợ Phòng họp
- Ban Truyền thông hỗ trợ chụp hình, đăng tin
Thứ sáu
25/09/2020
13:00

Ban Chấp hành kết hợp Đoàn thanh niên tổ chức Phát quà Trung thu cho các bé tại Huyện Tuy Phong

BCH Công đoàn Huyện Tuy phong Công đoàn trường
14:00 Họp giao ban tháng 9 Ban Giám hiệu
Toàn thể CBNV, GV (không có giờ lên lớp), NLĐ
Phòng họp 205 Thầy Võ Khắc Thường Phòng TC-HC
07:30 Tổ chức "Ngày hội việc làm" năm 2020 Ban Giám hiệu;
Các đơn vị trong trường;
Các cơ quan, doang nghiệp;
Toàn thể sinh viên Trường ĐHPT
Trường Đại học Phan Thiết BGH; Phòng CTCTSV Các đơn vị
Thứ bảy
26/09/2020
13:30 Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2020 Hội đồng trường;
Ban Giám hiệu;
Các đơn vị;
Sinh viên các khoa
Hội trường trường ĐHPT Ban Giám hiệu Các đơn vị
07:30 - 17:00 Khai giảng lớp Kỹ năng mềm Cán bộ quản lý lớp Phòng 09 Cô Phạm Thị Minh Hạnh

Thứ hai (21/09/2020)

17:00 - 19:15:
Nội dung : Khai giảng lớp Tiếng Anh Toeic
Thành phần : Cán bộ quản lý lớp
Địa điểm : Phòng 10
Chủ trì : Cô Phạm Thị Minh Hạnh
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
08:00:
Nội dung :

Làm việc với Trung tâm Hành chính công; Sở Tài nguyên Môi trường

Thành phần : Thầy Nguyễn Văn Hiến
Địa điểm : Trung tâm Hành chính công; Sở Tài nguyên Môi trường
Chủ trì : Thầy Nguyễn Văn Hiến
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ ba (22/09/2020)

14:10 - 15:00:
Nội dung : Dự giờ môn: Kế toán tài chính 3
Thành phần : 1. Lãnh đạo Khoa, GV bộ môn;
2. Lãnh đạo P.QLĐT;
3. Lãnh đạo P.KT-ĐBCL&TT
* Ban Giám hiệu, Lãnh đạo P.TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : Phòng 02
Chủ trì : Giảng viên giảng dạy: Bùi Thị Nhân
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú : Dự giờ theo kế hoạch Phòng đã gửi email cho các Khoa.
08:00:
Nội dung :

Tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII

Thành phần : Thầy Nguyễn Văn Hiến
Địa điểm : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Hà Nội
Chủ trì : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC làm quyết định
Ghi chú :
08:25 - 09:15:
Nội dung : Dự giờ môn: Lập trình mạng nâng cao
Thành phần : 1. Lãnh đạo Khoa, GV bộ môn;
2. Lãnh đạo P.QLĐT;
3. Lãnh đạo P.KT-ĐBCL&TT
* Ban Giám hiệu, Lãnh đạo P.TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : Phòng 102A
Chủ trì : Giảng viên giảng dạy: Phạm Hồng Xuân
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú : Dự giờ theo kế hoạch Phòng đã gửi email cho các Khoa.
10:30 - 00:-1:
Nội dung : Kiểm tra Ký túc xá định kỳ
Thành phần : Nguyễn Hữu Hà
Nguyễn Kim Long
Huỳnh Thị Anh Thy
Địa điểm : Ký túc xá SV
Chủ trì : Nguyễn Hữu Hà - Phó ban TT KTX
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ tư (23/09/2020)

14:10 - 15:00:
Nội dung : Dự giờ môn: Kế toán ngân hàng thương mại
Thành phần : 1. Lãnh đạo Khoa, GV bộ môn;
2. Lãnh đạo P.QLĐT;
3. Lãnh đạo P.KT-ĐBCL&TT
* Ban Giám hiệu, Lãnh đạo P.TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : Phòng 04
Chủ trì : Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Toàn
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú : Dự giờ theo kế hoạch Phòng đã gửi email cho các Khoa

Thứ năm (24/09/2020)

14:00:
Nội dung : Họp giao ban đào tạo
Thành phần : Tất cả lãnh đạo khoa gồm: trưởng, phó khoa;
Lãnh đạo trưởng phó phòng CTCTSV;
Lãnh đạo phòng QLĐT
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Thầy Trần Anh Dũng
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC
Ghi chú :
15:30:
Nội dung : Họp kiểm định chương trình đào tạo
Thành phần : Toàn thể quý Thầy, Cô tham gia công tác kiểm định
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Thầy Trần Anh Dũng
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC
Ghi chú :
09:15 - 11:30:
Nội dung : Tổ chức Hội đồng đánh giá báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, năm học 2020-2021 (Đợt 2)
Thành phần : Theo Danh sách đính kèm tại Quyết định số 303/QĐ-ĐHPT, ngày 17/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết
Địa điểm : Phòng họp 205
Chủ trì : Thầy Đinh Phi Hổ
Đơn vị hỗ trợ : - Phòng TC-HC hỗ trợ Phòng họp
- Ban Truyền thông hỗ trợ chụp hình, đăng tin
Ghi chú :

Thứ sáu (25/09/2020)

13:00:
Nội dung :

Ban Chấp hành kết hợp Đoàn thanh niên tổ chức Phát quà Trung thu cho các bé tại Huyện Tuy Phong

Thành phần : BCH Công đoàn
Địa điểm : Huyện Tuy phong
Chủ trì : Công đoàn trường
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
14:00:
Nội dung : Họp giao ban tháng 9
Thành phần : Ban Giám hiệu
Toàn thể CBNV, GV (không có giờ lên lớp), NLĐ
Địa điểm : Phòng họp 205
Chủ trì : Thầy Võ Khắc Thường
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC
Ghi chú :
07:30:
Nội dung : Tổ chức "Ngày hội việc làm" năm 2020
Thành phần : Ban Giám hiệu;
Các đơn vị trong trường;
Các cơ quan, doang nghiệp;
Toàn thể sinh viên Trường ĐHPT
Địa điểm : Trường Đại học Phan Thiết
Chủ trì : BGH; Phòng CTCTSV
Đơn vị hỗ trợ : Các đơn vị
Ghi chú :

Thứ bảy (26/09/2020)

13:30:
Nội dung : Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2020
Thành phần : Hội đồng trường;
Ban Giám hiệu;
Các đơn vị;
Sinh viên các khoa
Địa điểm : Hội trường trường ĐHPT
Chủ trì : Ban Giám hiệu
Đơn vị hỗ trợ : Các đơn vị
Ghi chú :
07:30 - 17:00:
Nội dung : Khai giảng lớp Kỹ năng mềm
Thành phần : Cán bộ quản lý lớp
Địa điểm : Phòng 09
Chủ trì : Cô Phạm Thị Minh Hạnh
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
Ghi chú
* Phân công trực Ban Giám hiệu
- Thứ 2,3: Thầy Nguyễn Văn Hiến;
- Thứ 4,5: Thầy Trần Anh Dũng;
- Thứ 6,7: Thầy Đinh Phi Hổ.
* Thứ năm hàng tuần, Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường
* Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi nếu phát sinh.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây