(Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 13/07/2020)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Đơn vị hỗ trợ Ghi chú
Thứ hai
06/07/2020
17:00 Tổ chức vòng loại giải bóng đá HSSV UPT Cup mở rộng lần III năm 2020 Sinh viên UPT Sân bóng trường Đại học Phan Thiết Đoàn Thanh niên Vòng loại diễn ra từ ngày 06/7/2020 đến ngày 22/7/2020
Thứ tư
08/07/2020
11:00 Kiểm tra Ký túc xá sinh viên Anh Nguyễn Hữu Hà
Cô Nguyễn Thị Thùy Linh
Cô Huỳnh Thị Anh Thy
Khu ký túc xá Ban Quản lý KTX
15:00 Họp kiểm định chương trình đào tạo các khoa: Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Du lịch, Công nghệ thông tin Đại diện CTĐT của khoa;
Phòng KT ĐBCL &TT;
Cô Minh Nga, Cô Kim Quyên
phòng họp A Thầy Trần Anh Dũng Phòng TC-HC Cập nhật ngày 8/7/2020
16:15 Tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi rung chuông vàng Sinh viên UPT Phòng học 203 Đoàn Thanh niên Phòng TC - HC
17:00 - 20:00 Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản Toàn thể cán bộ Trung tâm Phòng 101 Cô Phạm Thị Minh Hạnh
07:30 Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn Cô Lâm Ngọc Điệp Trung tâm Hội nghin và Đào tạo cán bộ công đoàn - Hải Phòng Công đoàn Giáo dục Việt Nam Tập huấn 02 ngày từ ngày 09/7/2020 đến ngày 10/7/2020
08:00 - 17:00 Huy động tập trung công tác kiểm định chương trình đào tạo: Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Du lịch Toàn thể quý Thầy, Cô tham gia công tác kiểm định (theo email thầy Dũng gửi) Phòng họp 205 Thầy Trần Anh Dũng Phòng TC-HC Họp 02 ngày từ ngày 09/7/2020 đến ngày 10/7/2020
Thứ năm
09/07/2020
13:30 - 14:30

Phòng QLKH và HTQT họp với Khoa Du lịch về việc chuẩn bị bảo vệ thuyết minh đề tài cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình chuỗi sản phẩm du lịch cộng đồng làng chài Mũi Né - thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận”

Cô La Nữ Ánh Vân;
Cô Đinh Thị Kim Chi;
Thầy Giang Sỹ Chung;
Cô Vũ Thụy Diễm Chi
Phòng QLKH và HTQT Thầy Trần Tình
14:00 Họp giao ban đào tạo Lãnh đạo các Khoa, P.QLĐT, P.KT-ĐBCL&TT, P.CTCTSV Phòng họp 205 Thầy Trần Anh Dũng Phòng TC-HC
15:30 Họp triển khai công tác kiểm định Toàn thể quý Thầy, Cô tham gia công tác kiểm định Phòng họp 205 Thầy Trần Anh Dũng
08:00 “Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn” Đ/c Lê Ngọc Duy - Phó Bí thư Đoàn trường Phòng họp trực tuyến công ty Bưu điện Việt Nam tỉnh Bình Thuận (số 19 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết) Tỉnh Đoàn Bình Thuận
09:00 Tổ chức Hội đồng tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, năm học 2019-2020 Thầy Trần Tình;
Thầy Đinh Bá Hùng Anh;
Thầy Trịnh Thanh Toản;
Cô Nguyễn Thị Bích Phượng
Phòng họp 205 Thầy Đinh Phi Hổ Phòng TC-HC hỗ trợ chuẩn bị Phòng họp 205;
Ban Truyền thông hỗ trợ chụp hình, đăng tin
10:00 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Thầy Võ Khắc Thường
Thứ sáu
10/07/2020
14:00 Họp giao ban tuần Ban Giám hiệu
Trưởng, phó các đơn vị
Phòng họp A Thầy Võ Khắc Thường Phòng TC-HC
15:00 Tổ chức Hướng nghiệp cho Sinh viên khóa 2019 ngành CNTT đi tham quan, học hỏi, tìm hiểu trực quan tại Sở Thông Tin và truyền thông Tỉnh Bình Thuận sinh viên khóa 2019 lớp K11THO1, Thầy Lê Thanh Sở Thông Tin và Truyền thông Khoa Công nghệ Thông tin
08:00 Mời dự nghe Thông tin thời sự v/v báo cáo tình hình thời sự định kỳ 6 tháng đầu năm 2020 và CLB tổ chức mừng thọ cho hội viên Thầy Nguyễn Văn Hiến Khách sạn Đồi Dương Câu Lạc bộ Hưu trí
Thứ bảy
11/07/2020
17:00 - 20:00 Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản Toàn thể cán bộ Trung tâm Phòng 101 Cô Phạm Thị Minh Hạnh

Thứ hai (06/07/2020)

17:00:
Nội dung : Tổ chức vòng loại giải bóng đá HSSV UPT Cup mở rộng lần III năm 2020
Thành phần : Sinh viên UPT
Địa điểm : Sân bóng trường Đại học Phan Thiết
Chủ trì : Đoàn Thanh niên
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú : Vòng loại diễn ra từ ngày 06/7/2020 đến ngày 22/7/2020

Thứ tư (08/07/2020)

11:00:
Nội dung : Kiểm tra Ký túc xá sinh viên
Thành phần : Anh Nguyễn Hữu Hà
Cô Nguyễn Thị Thùy Linh
Cô Huỳnh Thị Anh Thy
Địa điểm : Khu ký túc xá
Chủ trì : Ban Quản lý KTX
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
15:00:
Nội dung : Họp kiểm định chương trình đào tạo các khoa: Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Du lịch, Công nghệ thông tin
Thành phần : Đại diện CTĐT của khoa;
Phòng KT ĐBCL &TT;
Cô Minh Nga, Cô Kim Quyên
Địa điểm : phòng họp A
Chủ trì : Thầy Trần Anh Dũng
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC
Ghi chú : Cập nhật ngày 8/7/2020
16:15:
Nội dung : Tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi rung chuông vàng
Thành phần : Sinh viên UPT
Địa điểm : Phòng học 203
Chủ trì : Đoàn Thanh niên
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC - HC
Ghi chú :
17:00 - 20:00:
Nội dung : Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
Thành phần : Toàn thể cán bộ Trung tâm
Địa điểm : Phòng 101
Chủ trì : Cô Phạm Thị Minh Hạnh
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
07:30:
Nội dung : Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn
Thành phần : Cô Lâm Ngọc Điệp
Địa điểm : Trung tâm Hội nghin và Đào tạo cán bộ công đoàn - Hải Phòng
Chủ trì : Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú : Tập huấn 02 ngày từ ngày 09/7/2020 đến ngày 10/7/2020
08:00 - 17:00:
Nội dung : Huy động tập trung công tác kiểm định chương trình đào tạo: Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Du lịch
Thành phần : Toàn thể quý Thầy, Cô tham gia công tác kiểm định (theo email thầy Dũng gửi)
Địa điểm : Phòng họp 205
Chủ trì : Thầy Trần Anh Dũng
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC
Ghi chú : Họp 02 ngày từ ngày 09/7/2020 đến ngày 10/7/2020

Thứ năm (09/07/2020)

13:30 - 14:30:
Nội dung :

Phòng QLKH và HTQT họp với Khoa Du lịch về việc chuẩn bị bảo vệ thuyết minh đề tài cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình chuỗi sản phẩm du lịch cộng đồng làng chài Mũi Né - thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận”

Thành phần : Cô La Nữ Ánh Vân;
Cô Đinh Thị Kim Chi;
Thầy Giang Sỹ Chung;
Cô Vũ Thụy Diễm Chi
Địa điểm : Phòng QLKH và HTQT
Chủ trì : Thầy Trần Tình
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
14:00:
Nội dung : Họp giao ban đào tạo
Thành phần : Lãnh đạo các Khoa, P.QLĐT, P.KT-ĐBCL&TT, P.CTCTSV
Địa điểm : Phòng họp 205
Chủ trì : Thầy Trần Anh Dũng
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC
Ghi chú :
15:30:
Nội dung : Họp triển khai công tác kiểm định
Thành phần : Toàn thể quý Thầy, Cô tham gia công tác kiểm định
Địa điểm : Phòng họp 205
Chủ trì : Thầy Trần Anh Dũng
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
08:00:
Nội dung : “Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn”
Thành phần : Đ/c Lê Ngọc Duy - Phó Bí thư Đoàn trường
Địa điểm : Phòng họp trực tuyến công ty Bưu điện Việt Nam tỉnh Bình Thuận (số 19 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết)
Chủ trì : Tỉnh Đoàn Bình Thuận
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
09:00:
Nội dung : Tổ chức Hội đồng tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, năm học 2019-2020
Thành phần : Thầy Trần Tình;
Thầy Đinh Bá Hùng Anh;
Thầy Trịnh Thanh Toản;
Cô Nguyễn Thị Bích Phượng
Địa điểm : Phòng họp 205
Chủ trì : Thầy Đinh Phi Hổ
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC hỗ trợ chuẩn bị Phòng họp 205;
Ban Truyền thông hỗ trợ chụp hình, đăng tin
Ghi chú :
10:00:
Nội dung : Hội ý Ban Giám hiệu
Thành phần : Ban Giám hiệu
Địa điểm : Phòng Hiệu trưởng
Chủ trì : Thầy Võ Khắc Thường
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ sáu (10/07/2020)

14:00:
Nội dung : Họp giao ban tuần
Thành phần : Ban Giám hiệu
Trưởng, phó các đơn vị
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Thầy Võ Khắc Thường
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC
Ghi chú :
15:00:
Nội dung : Tổ chức Hướng nghiệp cho Sinh viên khóa 2019 ngành CNTT đi tham quan, học hỏi, tìm hiểu trực quan tại Sở Thông Tin và truyền thông Tỉnh Bình Thuận
Thành phần : sinh viên khóa 2019 lớp K11THO1, Thầy Lê Thanh
Địa điểm : Sở Thông Tin và Truyền thông
Chủ trì : Khoa Công nghệ Thông tin
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
08:00:
Nội dung : Mời dự nghe Thông tin thời sự v/v báo cáo tình hình thời sự định kỳ 6 tháng đầu năm 2020 và CLB tổ chức mừng thọ cho hội viên
Thành phần : Thầy Nguyễn Văn Hiến
Địa điểm : Khách sạn Đồi Dương
Chủ trì : Câu Lạc bộ Hưu trí
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ bảy (11/07/2020)

17:00 - 20:00:
Nội dung : Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
Thành phần : Toàn thể cán bộ Trung tâm
Địa điểm : Phòng 101
Chủ trì : Cô Phạm Thị Minh Hạnh
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
Ghi chú
* Phân công trực Ban Giám hiệu
- Thứ 2,3: Thầy Nguyễn Văn Hiến;
- Thứ 4,5: Thầy Trần Anh Dũng;
- Thứ 6,7: Thầy Đinh Phi Hổ.
* Thứ năm hàng tuần, Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường
* Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi nếu phát sinh.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây