(Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Đơn vị hỗ trợ Ghi chú
Thứ ba
12/01/2021
07:30

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp du lịch chia sẽ tháo gỡ khó khăn vướng mắc do ành hưởng của dịch Covid-19

Cô La Nữ Ánh Vân The Cliff Resort & Residences UBND Tỉnh Bình Thuận
Thứ tư
13/01/2021
14:00

Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020 của Khối Thi đua

Thầy Nguyễn Văn Hiến
Cô Huỳnh Thị Ngọc Khuê
Phòng số 01 - Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận Khối Thi đua 5
07:30 - 12:00 Hội nghị Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 Lê Ngọc Duy - Phó Bí thư Đoàn trường Hội trường Tỉnh đoàn Bình Thuận (đường Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết) Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
Thứ năm
14/01/2021
14:00 - 17:00 Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn mở rộng Lê Ngọc Duy - Phó Bí thư Đoàn trường Hội trường Tỉnh đoàn Bình Thuận (đường Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết) Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
15:00 Họp giao ban đào tạo Tất cả lãnh đạo khoa gồm: Trưởng, Phó khoa;
Lãnh đạo Trưởng, Phó phòng CTCTSV;
Lãnh đạo phòng QLĐT
Phòng họp A Thầy Trần Anh Dũng Phòng TC-HC
15:00 - 17:00

Họp triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Phòng QLKH và HTQT Phòng Thầy Hổ Thầy Đinh Phi Hổ Theo chỉ đạo của Thầy Hổ
15:30 Làm việc với UBND Thành phố Phan Thiết Thầy Nguyễn Văn Hiến
Chú Trương Ngọc
UBND Thành phố Phan Thiết UBND Thành phố Phan Thiết
08:00 - 11:30 Hội đồng đánh giá báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, năm học 2020 - 2021 (Đợt 6) Theo Danh sách đính kèm tại Quyết định số 507/QĐ-ĐHPT, ngày 30/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết Phòng họp 205 Thầy Đinh Phi Hổ - P.TC-HC: chuẩn bị Phòng họp, âm thanh, máy chiếu;
- Ban truyền thông: hỗ trợ chụp ảnh, viết tin bài đăng website;
08:00 - 10:00 Họp Hội đồng Kỷ luật Hội đồng kỷ luật Phòng họp A Thầy Nguyễn Văn Hiến Phòng TC-HC
10:00 - 17:00 Họp xét lương tháng 13 Ban Giám hiệu
Phòng TC-HC
Phòng QLĐT
Phòng KT-ĐBCL&TT
Phòng QLKH&HTQT
Công đoàn
Phòng họp A Ban Giám hiệu Phòng TC-HC
Thứ sáu
15/01/2021
14:00 Họp giao ban tuần Ban giám hiệu
Trưởng, Phó các đơn vị
Phòng họp A Thầy Võ Khắc Thường Phòng TC-HC
17:00

Hướng nghiệp tuyển sinh tại Trường THPT Phan Chu Trinh

Ban Tuyển sinh Trường THPT Phan Chu Trinh Thầy Võ Khắc Trường Thi
Thứ bảy
16/01/2021
07:30 - 09:30

Tiếp và làm việc với một số thạc sĩ Cán bộ Sở Xây dựng và Giám đốc các công ty trong lĩnh vực Xây dựng và Công nghệ ô tô trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Các thạc sĩ khách mời 'Phòng họp A Thầy Lê Anh Vân - Phó Trưởng khoa Kỹ Thuật Công nghệ
08:00 Dự phiên họp Hội đồng Kiểm định chất lượng Giáo dục Thầy Võ Khắc Thường
Thầy Nguyễn Phước Quý Quang
Thầy Trần Anh Dũng
Cô Nguyễn Thị Kiều Vi
Phòng họp Tầng 8, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Đại học Vinh Phòng TC-HC hỗ trợ các giấy tờ liên quan
08:00

Tham dự phiên họp thẩm định kết quả đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo của Trường ĐHPT

Thầy Võ Khắc Thường
Thầy Nguyễn Phước Quý Quang
Thầy Trần Anh Dũng
Cô Nguyễn Thị Kiều Vi
Trường Địa học Vinh - Nghệ An Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Vinh Phòng TC-HC làm giấy đi đường

Thứ ba (12/01/2021)

07:30:
Nội dung :

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp du lịch chia sẽ tháo gỡ khó khăn vướng mắc do ành hưởng của dịch Covid-19

Thành phần : Cô La Nữ Ánh Vân
Địa điểm : The Cliff Resort & Residences
Chủ trì : UBND Tỉnh Bình Thuận
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ tư (13/01/2021)

14:00:
Nội dung :

Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020 của Khối Thi đua

Thành phần : Thầy Nguyễn Văn Hiến
Cô Huỳnh Thị Ngọc Khuê
Địa điểm : Phòng số 01 - Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận
Chủ trì : Khối Thi đua 5
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
07:30 - 12:00:
Nội dung : Hội nghị Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Thành phần : Lê Ngọc Duy - Phó Bí thư Đoàn trường
Địa điểm : Hội trường Tỉnh đoàn Bình Thuận (đường Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết)
Chủ trì : Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ năm (14/01/2021)

14:00 - 17:00:
Nội dung : Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn mở rộng
Thành phần : Lê Ngọc Duy - Phó Bí thư Đoàn trường
Địa điểm : Hội trường Tỉnh đoàn Bình Thuận (đường Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết)
Chủ trì : Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
15:00:
Nội dung : Họp giao ban đào tạo
Thành phần : Tất cả lãnh đạo khoa gồm: Trưởng, Phó khoa;
Lãnh đạo Trưởng, Phó phòng CTCTSV;
Lãnh đạo phòng QLĐT
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Thầy Trần Anh Dũng
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC
Ghi chú :
15:00 - 17:00:
Nội dung :

Họp triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Thành phần : Phòng QLKH và HTQT
Địa điểm : Phòng Thầy Hổ
Chủ trì : Thầy Đinh Phi Hổ
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú : Theo chỉ đạo của Thầy Hổ
15:30:
Nội dung : Làm việc với UBND Thành phố Phan Thiết
Thành phần : Thầy Nguyễn Văn Hiến
Chú Trương Ngọc
Địa điểm : UBND Thành phố Phan Thiết
Chủ trì : UBND Thành phố Phan Thiết
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
08:00 - 11:30:
Nội dung : Hội đồng đánh giá báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, năm học 2020 - 2021 (Đợt 6)
Thành phần : Theo Danh sách đính kèm tại Quyết định số 507/QĐ-ĐHPT, ngày 30/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết
Địa điểm : Phòng họp 205
Chủ trì : Thầy Đinh Phi Hổ
Đơn vị hỗ trợ : - P.TC-HC: chuẩn bị Phòng họp, âm thanh, máy chiếu;
- Ban truyền thông: hỗ trợ chụp ảnh, viết tin bài đăng website;
Ghi chú :
08:00 - 10:00:
Nội dung : Họp Hội đồng Kỷ luật
Thành phần : Hội đồng kỷ luật
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Thầy Nguyễn Văn Hiến
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC
Ghi chú :
10:00 - 17:00:
Nội dung : Họp xét lương tháng 13
Thành phần : Ban Giám hiệu
Phòng TC-HC
Phòng QLĐT
Phòng KT-ĐBCL&TT
Phòng QLKH&HTQT
Công đoàn
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Ban Giám hiệu
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC
Ghi chú :

Thứ sáu (15/01/2021)

14:00:
Nội dung : Họp giao ban tuần
Thành phần : Ban giám hiệu
Trưởng, Phó các đơn vị
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Thầy Võ Khắc Thường
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC
Ghi chú :
17:00:
Nội dung :

Hướng nghiệp tuyển sinh tại Trường THPT Phan Chu Trinh

Thành phần : Ban Tuyển sinh
Địa điểm : Trường THPT Phan Chu Trinh
Chủ trì : Thầy Võ Khắc Trường Thi
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ bảy (16/01/2021)

07:30 - 09:30:
Nội dung :

Tiếp và làm việc với một số thạc sĩ Cán bộ Sở Xây dựng và Giám đốc các công ty trong lĩnh vực Xây dựng và Công nghệ ô tô trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thành phần : Các thạc sĩ khách mời
Địa điểm : 'Phòng họp A
Chủ trì : Thầy Lê Anh Vân - Phó Trưởng khoa Kỹ Thuật Công nghệ
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
08:00:
Nội dung : Dự phiên họp Hội đồng Kiểm định chất lượng Giáo dục
Thành phần : Thầy Võ Khắc Thường
Thầy Nguyễn Phước Quý Quang
Thầy Trần Anh Dũng
Cô Nguyễn Thị Kiều Vi
Địa điểm : Phòng họp Tầng 8, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh
Chủ trì : Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Đại học Vinh
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú : Phòng TC-HC hỗ trợ các giấy tờ liên quan
08:00:
Nội dung :

Tham dự phiên họp thẩm định kết quả đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo của Trường ĐHPT

Thành phần : Thầy Võ Khắc Thường
Thầy Nguyễn Phước Quý Quang
Thầy Trần Anh Dũng
Cô Nguyễn Thị Kiều Vi
Địa điểm : Trường Địa học Vinh - Nghệ An
Chủ trì : Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC làm giấy đi đường
Ghi chú :
Ghi chú
* Phân công trực Ban Giám hiệu
- Thứ 2,3: Thầy Nguyễn Văn Hiến;
- Thứ 4,5: Thầy Trần Anh Dũng;
- Thứ 6,7: Thầy Đinh Phi Hổ.
* Thứ năm hàng tuần, Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường
* Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi nếu phát sinh.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây