bannermoi

ĐH Phan Thiết trên các báo

BTO- Sáng ngày 2/6/2019, tại xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam. Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch “Thanh niên ...
BTO- Một mùa tuyển sinh đại học nữa lại về trong không khí háo hức nhưng cũng không kém phần hồi hộp của các sỹ tử. Với thời đại công nghệ ...
Các phương thức xét tuyển vào Đại học Phan Thiết BTO- Những năm gần đây, phương thức xét tuyển vào đại học bằng xét điểm học bạ rất phổ biến. Phương ...

Video giới thiệu về trường

lienthongdaihoc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 01 tháng  06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

DANH SÁCH THÍ SINH NHẬN HỌC BỔNG TUYỂN SINH - UPT 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2018

- Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-ĐHPT ngày 16/01/2018 của trường Đại học Phan Thiết về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2018;

- Căn cứ quy định về học bổng tuyển sinh năm 2018 của trường Đại học Phan Thiết;

- Căn cứ Đơn xét tuyển theo phương thức tự chủ của thí sinh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Danh sách thí sinh nhận học bổng tuyển sinh năm 2018 của nhà trường.

(có danh sách đính kèm).

Điều 2: Thí sinh có tên trong danh sách nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của HĐTS nhà trường để nhận học bổng tuyển sinh 2018 từ ngày 11/07/2018 đến hết ngày 12/08/2018.

Điều 3: Thí sinh có tên trong điều 1 đến làm thủ tục nhập học sau ngày 12/8/2018 sẽ không được áp dụng chính sách này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và các ông/bà Trường Phòng QLĐT&CTSV, Trưởng Phòng KHTC, Ban tuyển sinh năm 2018 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Nơi nhận:

-          - HĐQT, Ban Giám hiệu (để báo cáo)

-          - Như điều 3 (để thực hiện)

 

-          - Lưu VT; Phòng QLĐT&CTSV

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  TS. TRẦN ANH DŨNG

 

DANH SÁCH THEO ĐIỀU 1

STT

CMND

Họ và Tên

Ngày sinh

GT

Ngành ĐK

1

261476767

Nguyễn Thị Kim Quý

10/02/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

2

261417906

Phạm Thị Thanh Tuyền

02/12/2000

Nữ

Quản trị DV du lich & lữ hành

3

261583151

Nguyễn Thị Minh Hiếu

30/04/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

4

261547412

Vũ Thị Băng Châu

06/11/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

5

261610069

Đặng Thùy Dương

29/10/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

6

261551579

Trần Thị Quỳnh Nga

14/04/2000

Nữ

Quản trị kinh doanh

7

261542642

Mai Thị Thanh Nguyệt

25/02/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

8

261419985

Hoàng Bùi Diệu Thi

24/08/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

9

261419229

Nguyễn Thị Minh Hậu

16/07/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

10

341979109

Võ Kế Danh

30/10/2000

Nam

Kinh doanh quốc tế

11

261546708

Nguyễn Thị Quế Long

10/03/2000

Nữ

Kế toán

12

261572457

Huỳnh Thị Xuân Thi

03/03/2000

Nữ

Kế toán

13

261542639

Đỗ Hồng Châu

04/12/2000

Nữ

Quản trị kinh doanh

14

261546709

Nguyễn Thị Quế Song

10/03/2000

Nữ

Kinh doanh quốc tế

15

261542949

Trần Thị Thu Nguyên

25/01/2000

Nữ

Kế toán

16

261542626

Nguyễn Mai Tiên

17/07/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

17

261476655

Trần Thị Kim Ngân

14/04/2000

Nữ

Công nghệ thông tin

18

261488178

Nguyễn Thị Thiên Trang

22/11/2000

Nữ

Kế toán

19

261551754

Phạm Thị Mỹ Hân

17/11/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

20

261611287

Phạm Thị Mỹ Tiên

02/10/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

21

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

01/05/2000

Nữ

Kinh doanh quốc tế

22

261612007

Nguyễn Thị Thanh Liễu

31/08/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

23

261485783

Nguyễn Thị Tường Quyên

18/04/2000

Nữ

Kế toán

24

342056285

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

01/07/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

25

261419749

Lâm Thị Thu Hà

29/07/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

26

264524895

Trương Minh Thư

13/08/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

27

261467250

Lương Hoài Trinh

25/09/2000

Nữ

Quản trị kinh doanh

28

261593650

Ngô Thị Đào Thư

21/11/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

29

264534865

Phạm Thị Tiền

08/05/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

30

Phạm Thị Kim Tiến

23/01/2000

Nữ

Kế toán

31

264547175

Dương Lê Quế Trân

05/09/2000

Nữ

Kinh doanh quốc tế

32

264547174

Nguyễn Thị Nguyên

25/06/2000

Nữ

Kinh doanh quốc tế

33

264547624

Lê Thị Thủy Tiên

22/09/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

34

264547025

Phan Thanh Giản

25/07/1999

Nam

Quản trị kinh doanh

35

264560350

Nguyễn Phúc Hậu

19/09/2000

Nam

Công nghệ thông tin

36

264546951

Nguyễn Thanh Hồng My

01/01/2000

Nữ

Kế toán

37

264546545

Đỗ Thị Tâm

02/05/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

38

261417687

Nguyễn Thị Thu Ngân

02/09/2000

Nữ

Kế toán

39

261417684

Nguyễn Thị Ngọc Diêu

11/08/2000

Nữ

Kế toán

40

261423848

Đặng Quốc Nguyên

07/03/2000

Nam

Quản trị khách sạn

41

261419496

Nguyễn Duy Tùng

12/08/2000

Nam

Kế toán

42

261421055

Đàng Lê Hoàng Yến

22/02/2000

Nữ

Kế toán

43

261469422

Nguyễn Thị Tường Vi

01/02/2000

Nữ

Ngôn ngữ Anh

44

261581552

Nguyễn Thị Thảnh

23/02/2000

Nữ

Kinh doanh quốc tế

STT

CMND

Họ và Tên

Ngày sinh

GT

Ngành ĐK

45

261628902

Lê Thị Gia Hân

25/02/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

46

261581454

Phạm Thị Hậu

26/10/2000

Nữ

Kế toán

47

261479099

Lê Văn Quý

10/10/2000

Nam

Quản trị khách sạn

48

261617172

Nguyễn Tuyết Nhi

06/04/2000

Nữ

Công nghệ thông tin

49

261517808

Trần Thị Kiều Oanh

11/12/2000

Nữ

Quản trị kinh doanh

50

261516857

Nguyễn Hoàng Yến Thi

04/12/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

51

261575657

Phan Nhật Uyên

07/07/2000

Nữ

Kế toán

52

261517519

Võ Thị Kim Thu

14/06/2000

Nữ

Luật kinh tế

53

261577374

Trần Thị Doanh Doanh

11/09/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

54

261479103

Hồ Thị Thanh Thanh

13/07/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

55

261419489

Hà Diệu Uyên Đoan

17/12/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

56

261488242

Nguyễn Thanh Danh

05/12/2000

Nam

Quản trị khách sạn

57

Phạm Thị Thanh Nhàn

03/06/2000

Nữ

Kế toán

58

261612235

Mai Hải Yến

16/07/2000

Nữ

Quản trị DV du lich & lữ hành

59

261612335

Nguyễn Thị Hồng Hải

01/07/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

60

261612278

Nguyễn  Ngọc Sơn

16/09/2000

Nam

Quản trị khách sạn

61

261612029

Trần Đăng Khoa

10/12/2000

Nam

Quản trị khách sạn

62

261542858

Lê Thị Tường Vy

29/02/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

63

261582589

Nguyễn Thị Kim Linh

06/08/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

64

261579401

Nguyễn Thị Thảo Vi

26/07/2000

Nữ

Quản trị kinh doanh

65

241814537

Trần Thị A Na

05/01/2000

Nữ

Tài chính - Ngân hàng

66

264555241

Võ Thị Thanh Trâm

01/11/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

67

261545350

Huỳnh Hoài An

21/10/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

68

261543784

Nguyễn Minh Xuân

25/07/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

69

261486086

Nguyễn Khánh Quy

03/08/2000

Nam

Luật kinh tế

70

261477603

Vũ Văn Thư

05/02/2000

Nam

Quản trị khách sạn

71

261542984

Nguyễn Thị Thùy Vân

15/06/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

72

261418623

Nguyễn Thị Kim Thanh

28/03/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

73

261579349

Trần Xuân Thảo

18/01/2000

Nam

Công nghệ thông tin

74

261611172

Trần Minh Phi

21/06/2000

Nam

Quản trị DV du lich & lữ hành

75

261576559

Huỳnh Văn Hải

13/02/2000

Nam

Quản trị khách sạn

76

261546479

Nguyễn Văn Thuận

02/01/2000

Nam

Công nghệ thông tin

77

261546154

Trần Lâm Thanh Thùy

16/10/2000

Nữ

Kế toán

78

261479634

Nguyễn Thị Kim Chi

24/07/2000

Nữ

Kế toán

79

261447637

Nguyễn Thị Thùy Trang

11/06/2000

Nữ

Kế toán

80

261477649

Lê Thành Trung

12/04/2000

Nam

Kinh doanh quốc tế

81

261617002

Nguyễn Ngọc Thảo Minh

16/08/2000

Nữ

Luật kinh tế

82

261516998

Nguyễn Thị Cẩm Tiên

17/01/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

83

261601566

Châu Nguyễn Huệ

05/05/2000

Nữ

Kế toán

84

261420132

Võ Thị Huyền Trinh

22/12/2000

Nữ

Quản trị DV du lich & lữ hành

85

261478398

Nguyễn Thị Kim Thúy

04/12/2000

Nữ

Kế toán

86

261625648

Huỳnh Ngọc Nhơn

25/05/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

87

261578884

Lê Thị Thùy Minh

26/02/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

88

261632937

Đinh Phương Ý

17/07/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

89

261478315

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

14/01/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

90

261479806

Lương Thị Ngọc Diễm

26/09/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

91

261422703

Dương Thị Ngọc Thủy

16/10/2000

Nữ

Quản trị DV du lich & lữ hành

92

261463724

Hoàng Kim Công

23/01/2000

Nam

Quản trị kinh doanh

93

261419948

Lê Thị Tuyết

20/12/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

94

261414482

Nguyễn Thị Bích

11/09/1998

Nữ

Luật kinh tế

95

261419148

Đặng Ngọc Bích Trâm

16/12/2000

Nữ

Quản trị kinh doanh

96

261632490

Nguyễn Nhật Thi

02/12/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

97

261580395

Nguyễn Thị Hồng Vân

10/03/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

98

261625414

Nguyễn Minh Thiện

18/12/2000

Nam

Quản trị khách sạn

99

261515761

Phan Dương Phương Vi

18/07/2000

Nữ

Kế toán

100

Nguyễn Bình Linh Nghi

23/09/2000

Nữ

Luật kinh tế

101

261551950

Nguyễn Lý Hồng Châu

31/05/2000

Nữ

Kinh doanh quốc tế

102

261545978

Võ Thị Tường Vi

02/04/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

103

261625973

Nguyễn Ngọc Trân

12/05/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

104

261640227

Nguyễn Trần Hồng Ngọc

06/09/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

105

261626153

Nguyễn Thị Phước Tiên

30/04/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

106

264524884

Võ Thị Hạ

20/08/2000

Nữ

Kế toán

107

261478476

Võ Chí Minh Trường

07/08/2000

Nam

Quản trị khách sạn

108

261478496

Nguyễn Châu Giang

26/06/2000

Nam

Quản trị DV du lich & lữ hành

109

261629718

Nguyễn Tấn Đạt

02/04/2000

Nam

Luật kinh tế

110

261576482

Nguyễn Văn Vũ

27/10/2000

Nam

Quản trị khách sạn

111

261542623

Nguyễn Thị Thùy Duyên

25/07/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

112

261614698

Huỳnh Thị Út Quyên

04/09/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

113

38300003926

Nguyễn Thị Phương

13/09/2000

Nữ

Kế toán

114

261488003

Ngô Lê Kiều Uyên

06/09/2000

Nữ

Kinh doanh quốc tế

115

261612006

Nguyễn Thị Yến

02/02/2000

Nữ

Luật kinh tế

116

Nguyễn Thị Hồng Hiếu

15/12/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

117

261489117

Đinh Long Trường

02/10/2000

Nam

Ngôn Ngữ Anh

118

261640234

Võ Minh Trường

20/08/2000

Nam

Quản trị khách sạn

119

261610548

Nguyễn Thành Công

23/02/1999

Nam

Quản trị kinh doanh

120

Hà Kiều Trinh

10/07/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

121

261631726

Võ Hạnh Tiên

04/02/2000

Nữ

Kinh doanh quốc tế

122

261549866

Nguyễn Thị Thanh Ngân

16/08/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

123

261576766

Nguyễn Thị Bích Phượng

15/06/2000

Nữ

Quản trị kinh doanh

124

261578941

Nguyễn Thị Hồng Nhung

25/04/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

125

261572852

Nguyễn Thị Ngọc Nhiên

17/11/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

126

261610302

Lê Thị Anh Khoa

12/07/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

127

261550649

Nguyễn Thị Ánh Linh

20/11/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

128

261573866

Hồ Thị Thanh Huyền

14/07/2000

Nữ

Kế toán

129

261549267

Nguyễn Thị Tiền

01/01/2000

Nữ

Ngôn ngữ Anh

130

261538765

Phạm Thị Tường Vân

01/01/2000

Nữ

Quản trị kinh doanh

131

261655453

Nguyễn Thị Ngọc Hân

11/11/2000

Nữ

Quản trị DV dl & lữ hành

132

261479108

Võ Thị Minh Nguyệt

06/11/2000

Nữ

Quản trị kinh doanh

133

261590703

Nguyễn Nữ Đông Tường

24/10/2000

Nữ

Ngôn ngữ Anh

134

261479114

Đào Thị Đông Trúc

15/12/2000

Nữ

Quản trị kinh doanh

135

261476841

Nguyễn Thị Bích Vi

17/02/2000

Nữ

Quản trị kinh doanh

136

261488684

Bùi Thị Lùn

11/02/2000

Nữ

Quản trị DV dl & lữ hành

137

261458658

Trần Thị Kim Phụng

02/10/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

138

261625503

Trần Hoàng Vũ

02/09/2000

Nữ

Quản trị kinh doanh

139

261547332

Nguyễn Thành Vĩ

14/08/1999

Nam

Quản trị khách sạn

140

261418158

Hà Thị Kim Tuyền

08/10/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

141

261610077

Ngô Thị Mỹ Trâm

20/01/2000

Nữ

Ngôn ngữ Anh

142

261531670

Nguyễn Thị Trúc Uyên

03/02/2000

Nữ

Quản trị DV dl & lữ hành

143

261618794

Lê Thị Thúy Nhi

15/06/2000

Nữ

Quản trị kinh doanh

144

261489073

Phan Thị Ngọc Thạch

13/12/2000

Nữ

Ngôn ngữ Anh

145

261478454

Lưu Thị Trinh

14/06/2000

Nữ

Quản trị kinh doanh

146

261478473

Nguyễn Hoàng Gia Thuyết

20/11/2000

Nam

Quản trị khách sạn

147

261498274

Võ Ngô Hoàng Thuận

01/01/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

148

261550642

Nguyễn Thị Ngọc Thùy

21/07/2000

Nữ

Tài chính - Ngân hàng

149

261632931

Võ Thị Thúy Duy

22/11/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

150

261632089

Thái Thị  Thu Ngân

01/12/2000

Nữ

Kế toán

151

261542324

Nguyễn Triệu Danh

30/09/2000

Nam

Quản trị khách sạn

152

261548886

Nguyễn Hoàng Ngọc Ánh

16/11/2000

Nữ

Kế toán

153

261485717

Đỗ Tấn Sang

13/01/2000

Nam

Quản trị kinh doanh

154

261548744

Nguyễn Minh Quân

30/10/2000

Nam

Ngôn Ngữ Anh

155

261630190

Nguyễn Trịnh Thị Tố Oanh

17/03/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

156

261631961

Nguyễn Võ Minh Phương

11/07/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

157

Nguyễn Thanh Trúc

16/02/2000

Nữ

Quản trị kinh doanh

158

261466308

Đinh Thị Hoài Ý

24/08/2000

Nữ

Quản trị kinh doanh

159

261466146

Lương Thị Diễm My

09/04/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

160

Bùi Thị Như Hiếu

12/05/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

161

261543085

Nguyễn Thị Thùy Trang

08/10/2000

Nữ

Tài chính - Ngân hàng

162

261542870

Trần Thị Mỹ Uyên

15/11/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

163

261549039

Nguyễn Thị Quyền Linh

01/01/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

164

261591068

Lê Thị Bích Trâm

18/05/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

165

261631742

Nguyễn Thành Khang

25/05/2000

Nam

Quản trị kinh doanh

166

261593676

Cao Trần Phương Trinh

03/11/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

167

261488168

Ung Thị Mỹ Linh

02/11/2000

Nữ

Luật kinh tế

168

261542632

Bùi Văn Tin

04/07/2000

Nam

Quản trị DV dl & lữ hành

169

261575509

Trần Quang Bình

16/06/2000

Nam

Kinh doanh quốc tế

170

261487363

Võ Vân Thu Ly

05/05/2000

Nữ

Tài chính - Ngân hàng

171

261579574

Bùi Thị Hồng Vân

09/11/2000

Nữ

Quản trị DV dl & lữ hành

172

261579575

Nguyễn Thị Minh Trang

07/11/2000

Nữ

Quản trị DV dl & lữ hành

173

261541923

Trần Thanh Phương

02/03/1998

Nam

Quản trị khách sạn

174

261627953

Nguyễn Tuyết Nhi

13/09/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

175

261632527

Phạm Thị Quy

23/05/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

176

261632529

Lê Thị Khánh Ly

16/10/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

177

261548994

Trần Tuyết Nhung

26/09/2000

Nữ

Quản trị DV dl & lữ hành

178

261629368

Trần Mỹ Thu

05/08/1999

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

179

261551045

Nguyễn Tấn Sang

23/08/2000

Nam

Quản trị kinh doanh

180

261547166

Phạm Văn Thành

14/09/2000

Nam

Quản trị kinh doanh

181

261575639

Huỳnh Thế Thảo Vân

15/05/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

182

261610356

Huỳnh Thị Yến Vy

14/01/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

183

261542957

Bùi Thị Hương Trâm

16/09/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

184

261488155

Trần Văn Châu

23/02/2000

Nam

Kế toán

185

261477650

Nguyễn Thị Ngọc Duyên

10/08/2000

Nữ

Kế toán

186

261627433

Văn Công Thảo Uyên

13/11/2000

Nam

Kế toán

187

261627485

Nguyễn Thị Xuân Thy

29/06/2000

Nữ

Kế toán

188

261626254

Lê Hoàng Phương Thanh

21/08/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

189

261545808

Đặng Ngọc Như Quỳnh

11/09/2000

Nữ

Kế toán

190

261547800

Huỳnh Hồ Xuân Duyên

07/09/2000

Nữ

Ngôn ngữ Anh

191

261539886

Hồ Thị Trường

16/05/2000

Nữ

Kế toán

192

261544074

Võ Hoàng Trung Chính

09/10/2000

Nam

Kinh doanh quốc tế

193

261580052

Hồ Hoàng Tú Uyên

03/03/2000

Nữ

Ngôn ngữ Anh

194

261545626

Võ Đức Khang

20/04/2000

Nam

Ngôn ngữ Anh

195

261545857

Lương Thị Ninh Hà

13/07/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

196

261538812

Nguyễn Lý Anh Thư

30/08/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

197

261488480

Nguyễn Thị Thúy Kiều

11/02/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

198

261419744

Lê Ngàn Thông

05/11/2000

Nam

Quản trị khách sạn

199

261465556

Nguyễn Thị Thu Dung

13/06/2000

Nữ

Quản trị DV du lich & lữ hành

200

261515335

Đỗ Quang Lam

05/05/1998

Nam

Ngôn Ngữ Anh

201

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

11/10/1999

Nữ

Tài chính - Ngân hàng

202

261611957

Trần Thị Mỹ Quyên

01/03/2000

Nữ

Kế toán

203

261488025

Trần Thị Hòa Xuân

02/10/2000

Nữ

Kế toán

204

261626255

Nguyễn Tâm Đức

06/06/2000

Nam

Quản trị khách sạn

205

261573162

Nguyễn Hải Thanh

28/08/1999

Nam

Quản trị khách sạn

206

261486558

Huỳnh Ngọc Khuê

28/12/2000

Nam

Kế toán

207

261611917

Nguyễn Thị Minh Phương

01/07/2000

Nữ

Kế toán

208

261551833

Trần Thị Kim Phụng

14/06/2000

Nữ

Kế toán

209

261542753

Trần Nhật Tiến

15/05/2000

Nam

Quản trị khách sạn

210

261488170

Trương Thị Mỹ Thu

07/12/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

211

261575796

Lê Hồ Anh Thư

26/06/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

212

261551201

Phạm Hoài Nam

28/03/2000

Nam

Quản trị kinh doanh

213

261418742

Vy Thị An

11/08/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

214

261590496

Trần Thị Mỹ An

13/12/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

215

261593051

Tống Nguyễn Ngọc Nhân

23/10/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

216

261626410

Nguyễn Thị Tú Trinh

13/12/2000

Nữ

Quản trị DV dl & lữ hành

217

261544367

Trần Hương Nguyên

03/10/2000

Nữ

Quản trị kinh doanh

218

Nguyễn Thị Bích Hân

15/10/2000

Nữ

Quản trị kinh doanh

219

261549852

Nguyễn Thị Thu Thảo

07/07/2000

Nữ

Quản trị DV dl & lữ hành

220

261545109

Châu Chí Hùng

14/06/2000

Nam

Luật kinh tế

221

261551331

Nguyễn Thị Minh Huyền

26/01/2000

Nữ

Luật kinh tế

222

261548312

Nguyễn Thanh Phương Nhi

20/01/2000

Nữ

Quản trị DV dl & lữ hành

223

261478786

Đặng Thị Thu Hoa

09/06/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

224

261592017

Huỳnh Thị Hương

20/07/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

225

261579352

Lê Thị Thi

01/11/2000

Nữ

Quản trị DV dl & lữ hành

226

261563145

Đỗ Thị Kim Dung

23/06/2000

Nữ

Luật kinh tế

227

261477721

Nguyễn Thị Ngọc Bích

01/02/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

228

261572535

Võ Duy Đạt

14/04/2000

Nam

Ngôn Ngữ Anh

229

261565712

Nguyễn Thị Xuân Tâm

01/07/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

230

261567672

Bùi Thị Kim Liên

23/07/2000

Nữ

Kế toán

231

261581397

Nguyễn Thủy Tiên

14/12/2000

Nữ

Luật kinh tế

232

261477733

Nguyễn Ngọc Kiều Trinh

10/08/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

233

261477737

Lê Thu Thương

09/07/2000

Nữ

Quản trị DV dl & lữ hành

234

Hồ Hoàng Thương

13/11/2000

Nam

Ngôn ngữ Anh

235

261415875

Đặng Thị Hồng Hạnh

14/05/2000

Nữ

Quản trị DV dl & lữ hành

236

261632254

Thái Quốc Thịnh

15/05/2000

Nam

Kinh doanh quốc tế

237

261487225

Phan Thị Ngọc Bích

03/05/2000

Nữ

Quản trị DV dl & lữ hành

238

261543994

Lê Trần Nguyên Phúc

10/10/2000

Nữ

Ngôn ngữ Anh

239

261468015

Phan Thanh Vân

14/04/2000

Nữ

Ngôn ngữ Anh

240

261632024

Nguyễn Thị Yến Nhung

05/03/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

241

261578967

Tống Quốc Nam

26/07/2000

Nam

Quản trị DV dl & lữ hành

242

261573161

Nguyễn Thúy Phương Nguyên

29/05/2000

Nữ

Ngôn ngữ Anh

243

312430948

Phan Võ Ngọc Mai

15/11/2000

Nữ

Ngôn ngữ Anh

244

261631009

Huỳnh Dương Minh Thư

22/11/2000

Nữ

Công nghệ thông tin

245

261542790

Lê Thị Xuân Tâm

12/08/2000

Nữ

Công nghệ thông tin

246

261617591

Trần Nguyễn Đình Luân

01/07/2000

Nam

Ngôn Ngữ Anh

247

264547562

Đỗ Thị Hằng

17/11/2000

Nữ

Kế toán

248

261545556

Nguyễn Văn Thạch

21/02/2000

Nam

Quản trị khách sạn

249

261544072

Lê Trần Mỹ Linh

06/01/2000

Nữ

Công nghệ thông tin

250

261625927

Nguyễn Thị Thanh Huyền

15/03/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

251

261575250

Lê Xuân Ny

10/07/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

252

261611179

Phan Thị Kim Thùy

06/09/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

253

261488810

Lê Thị Kim Chi

01/05/2000

Nữ

Quản trị DV du lich & lữ hành

254

261545904

Trần Thị Minh Nhã

10/05/2000

Nữ

Kế toán

255

264531932

Nguyễn Thanh Cảnh Tân

17/11/2000

Nam

Công nghệ thông tin

256

261543020

Trần Hoàng Thị Tuyết Sương

26/11/2000

Nữ

Kế toán

257

261543161

Nguyễn Thị Mỹ Kim

12/12/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

258

261550281

Huỳnh Công Nguyên

26/09/2000

Nam

Quản trị khách sạn

259

261572840

Nguyễn Đức Trình

07/03/2000

Nam

Quản trị khách sạn

260

261479555

Nguyễn Trọng Đăng Khoa

14/11/2000

Nam

Ngôn Ngữ Anh

261

261632237

Trần Thị Kiều Trang

10/08/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

262

251163111

Đinh Hoàng Nhật Vi

19/04/2000

Nữ

Quản trị DV du lich & lữ hành

263

261632823

Nguyễn Trường Sơn

16/09/2000

Nam

Quản trị kinh doanh

264

261538356

Nguyễn Thị Thùy Trang

10/10/2000

Nữ

Kế toán

265

261547233

Lê Hồng Vương

01/06/2000

Nữ

Quản trị DV dl & lữ hành

266

261621857

Phan Nguyễn Hoàng Anh

10/04/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

267

261631852

Đỗ Nguyễn Thanh Tâm

19/05/2000

Nữ

Tài chính - Ngân hàng

268

261549570

Trương Thị Huỳnh Hân

07/10/2000

Nữ

Kế toán

269

261485850

Lê Tường Vi

28/01/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

270

261476223

Bùi Thị Hồng Sương

20/02/2000

Nữ

Kế toán

271

261478797

Lê Thảo Liên Hương

22/09/2000

Nữ

Tài chính - Ngân hàng

272

251192371

Lê Nguyễn Nhật Minh

07/05/2000

Nam

Quản trị khách sạn

273

261484592

Lê Quy

25/02/2000

Nam

Công nghệ thông tin

274

261632462

Nguyễn Thị Như Quỳnh

26/05/2000

Nữ

Quản trị kinh doanh

275

261575258

Trần Vi Thảo Nguyên

21/04/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

276

261486689

Đào Thị Hoàng Nhiên

10/01/2000

Nữ

Công nghệ thông tin

277

261517418

Nguyễn Mộng Cầm

11/02/2000

Nữ

Quản trị DV dl & lữ hành

278

261489908

Trần Thị Mỹ Thiệt

13/06/2000

Nữ

Ngôn Ngữ Anh

279

261484730

Lê Thanh Dũng

05/03/2000

Nam

Quản trị DV dl & lữ hành

280

261630867

Đặng Thị Bảo Vi

01/11/2000

Nữ

Ngôn ngữ Anh

281

261531781

Lại Thị Kim Loan

08/06/1999

Nữ

Quản trị khách sạn

282

261531806

Hà Thị Thanh Thủy

01/02/2000

Nữ

Quản trị khách sạn

283

261423463

Hoàng Thị Hoa

04/10/2000

Nữ

Quản trị DV dl & lữ hành

284

261633110

Nguyễn Thị Huyền Trang

26/03/2000

Nữ

Ngôn ngữ Anh

285

261479631

Võ Thị Thu Ngân

19/02/2000

Nữ

Ngôn ngữ Anh

286

Nguyễn Sĩ Phú

23/03/2000

Nam

Quản trị kinh doanh

Nơi nhận:

-          HĐQT, Ban Giám hiệu (để báo cáo)

-          Như điều 3 (để thực hiện)

-          Lưu VT; Phòng QLĐT&CTSV

Tìm kiếm thông tin

tt
htqt

Liên kết website