cao hoc
Slide item 6
Slide item 5
Slide item 66
Slide item 7

ĐH Phan Thiết trên các báo

BTO- Sáng 27/10, Trường Đại học Phan Thiết tổ chức “Ngày hội việc làm sinh viên” năm 2017 đã thu hút hơn 1.000 sinh viên của trường tham ...
Đó là khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ Đại học Phan Thiết triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học ...
Sáng 25/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức chung kết cuộc thi sinh viên thanh lịch năm 2017. Tham gia có 40 thí sinh xuất sắc ...

Video giới thiệu về trường

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ CTSV


LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN

KHÓA 2014 + 2015 + 2016 - NĂM HỌC 2017-2018

 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 14/08/2017 - 19/08/2017)

Ngày

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Khóa

Ngành học

Nội dung thực hiện

Giáo viên phụ trách

THỨ 3 (15/8/17)

Sáng

7h30

Trường ĐH Phan Thiết (Dãy Phòng học số 1,2,3)

2014+ 2015+2016

Ngôn ngữ Anh

-  Khám sức khỏe đầu năm học

(Trường Đại học Phan Thiết hợp đồng với bệnh viện TP. Phan Thiết tổ chức khám sức khỏe đầu năm học cho sinh viên (Đây là quyền lợi đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc)

Phòng y tế trường + trợ lý khoa hỗ trợ thủ tục khám và quản lý sinh viên theo lịch khám sức khỏe

Chiều

13h30

2014+ 2015+2016

Kế  toán

THỨ 4

(16/8/17)

Sáng

7h30

2014+ 2015+2016

Công nghệ thông tin

Sáng

7h30

2014+ 2015+2016

Quản trị kinh doanh

Chiều

13h30

2015

Quản trị khách sạn + QTDVDL & Lữ hành

Chiều

13h30

2014+ 2015+2016

Tài chính ngân hàng

Chiều

13h30

2016

Luật Kinh tế

THỨ 5

(17/8/17)

Sáng

7h30

2014+2016

Quản trị khách sạn + QTDVDL & Lữ hành

Ngày

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Khóa

Ngành học

Nội dung thực hiện

Giáo viên phụ trách

THỨ 3

(15/8/17)

Chiều

14h00

Phòng số 8

2014 + 2015 + 2016

Quản trị kinh doanh

- Gặp gỡ Trưởng, phó khoa trao đổi một số vấn đề liên quan trong năm học qua và năm học 2017-2018

- Đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2016-2017.

- Thông báo thời khóa biểu HKI năm học 2017-2018.

- Triển khai lớp học tiên tiến năm học 2017-2018

- Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 của khoa; và các vấn đề khác do khoa quy định...

- Tổ chức bộ máy cán bộ lớp, bí thư chi Đoàn lớp.

……….

Trưởng, phó khoa

và Trợ lý khoa.

Chiều

14h00

Phòng số 4

2014

Ngôn ngữ Anh

THỨ 4

(16/8/17)

Sáng

8h00

Phòng số 8

2014 + 2015

Kế toán

Chiều

14h00

Phòng số 7

2016

THỨ 4

(16/8/17)

Sáng

8h00

Phòng số 4

2016

Ngôn ngữ Anh

Chiều

14h00

Phòng số 4

2015

THỨ 4

(16/8/17)

Chiều

14h00

Phòng số 8

2014

Quản trị khách sạn + QTDVDL & Lữ hành

THỨ 5

(17/8/17)

Sáng

8h00

Phòng số 4

2015

Quản trị khách sạn + QTDVDL & Lữ hành

Sáng

8h00

Phòng số 8

2014 + 2015 + 2016

Công nghệ thông tin

Chiều

14h00

Phòng số 4

2016

Quản trị khách sạn + QTDVDL & Lữ hành

THỨ 6

(18/8/17)

Sáng

8h00

Phòng số 8

2014 + 2015 + 2016

Tài chính ngân hàng + Luật Kinh tế

                                                                                                 Bình Thuận, ngày 25 tháng 07 năm 2017      

                                                                                       Q. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & CTSV

                                                                                                                     (đã ký)

                                                                                                     ThS. Võ Khắc Trường Thi

               

Tìm kiếm thông tin

trung tam ptnnl dai hoc  phan thiet
lien ket dao tao

Liên kết website

Slide item 7
Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4
Slide item 5
Slide item 6
Slide item 8
Slide item 9
Slide item 10
Slide item 11