Banner cong bo hdqt
Banner Hoi Thao
Khai giang
tot nghiep2018
tot nghiep ThS

ĐH Phan Thiết trên các báo

Lễ công bố Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết nhiệm kỳ 2018 - 2023 BTO- Chiều 12/1, đã diễn ra lễ Công bố Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Hiệu ...
BTO- Tại Trường Đại học Phan Thiết vừa diễn ra Hội thảo quốc tế Kết nối Việt Nam lần thứ 10 với chủ đề: “Đối cực trong kiến tạo tri thức: Việt Nam từ nhiều góc nhìn”, chương ...
19/10/2018 BTO - Tối qua, khuôn viên của Đại học Phan Thiết, gần như nổ tung với màn trình diễn nóng bỏng của âm nhạc EDM. Hơn 2000 sinh viên, ...

Video giới thiệu về trường

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ CTSV


LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN

KHÓA 2014 + 2015 + 2016 - NĂM HỌC 2017-2018

 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 14/08/2017 - 19/08/2017)

Ngày

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Khóa

Ngành học

Nội dung thực hiện

Giáo viên phụ trách

THỨ 3 (15/8/17)

Sáng

7h30

Trường ĐH Phan Thiết (Dãy Phòng học số 1,2,3)

2014+ 2015+2016

Ngôn ngữ Anh

-  Khám sức khỏe đầu năm học

(Trường Đại học Phan Thiết hợp đồng với bệnh viện TP. Phan Thiết tổ chức khám sức khỏe đầu năm học cho sinh viên (Đây là quyền lợi đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc)

Phòng y tế trường + trợ lý khoa hỗ trợ thủ tục khám và quản lý sinh viên theo lịch khám sức khỏe

Chiều

13h30

2014+ 2015+2016

Kế  toán

THỨ 4

(16/8/17)

Sáng

7h30

2014+ 2015+2016

Công nghệ thông tin

Sáng

7h30

2014+ 2015+2016

Quản trị kinh doanh

Chiều

13h30

2015

Quản trị khách sạn + QTDVDL & Lữ hành

Chiều

13h30

2014+ 2015+2016

Tài chính ngân hàng

Chiều

13h30

2016

Luật Kinh tế

THỨ 5

(17/8/17)

Sáng

7h30

2014+2016

Quản trị khách sạn + QTDVDL & Lữ hành

Ngày

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Khóa

Ngành học

Nội dung thực hiện

Giáo viên phụ trách

THỨ 3

(15/8/17)

Chiều

14h00

Phòng số 8

2014 + 2015 + 2016

Quản trị kinh doanh

- Gặp gỡ Trưởng, phó khoa trao đổi một số vấn đề liên quan trong năm học qua và năm học 2017-2018

- Đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2016-2017.

- Thông báo thời khóa biểu HKI năm học 2017-2018.

- Triển khai lớp học tiên tiến năm học 2017-2018

- Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 của khoa; và các vấn đề khác do khoa quy định...

- Tổ chức bộ máy cán bộ lớp, bí thư chi Đoàn lớp.

……….

Trưởng, phó khoa

và Trợ lý khoa.

Chiều

14h00

Phòng số 4

2014

Ngôn ngữ Anh

THỨ 4

(16/8/17)

Sáng

8h00

Phòng số 8

2014 + 2015

Kế toán

Chiều

14h00

Phòng số 7

2016

THỨ 4

(16/8/17)

Sáng

8h00

Phòng số 4

2016

Ngôn ngữ Anh

Chiều

14h00

Phòng số 4

2015

THỨ 4

(16/8/17)

Chiều

14h00

Phòng số 8

2014

Quản trị khách sạn + QTDVDL & Lữ hành

THỨ 5

(17/8/17)

Sáng

8h00

Phòng số 4

2015

Quản trị khách sạn + QTDVDL & Lữ hành

Sáng

8h00

Phòng số 8

2014 + 2015 + 2016

Công nghệ thông tin

Chiều

14h00

Phòng số 4

2016

Quản trị khách sạn + QTDVDL & Lữ hành

THỨ 6

(18/8/17)

Sáng

8h00

Phòng số 8

2014 + 2015 + 2016

Tài chính ngân hàng + Luật Kinh tế

                                                                                                 Bình Thuận, ngày 25 tháng 07 năm 2017      

                                                                                       Q. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & CTSV

                                                                                                                     (đã ký)

                                                                                                     ThS. Võ Khắc Trường Thi

               

Tìm kiếm thông tin

trung tam ptnnl dai hoc  phan thiet
lien ket dao tao

Liên kết website

Slide item 7
Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4
Slide item 5
Slide item 8
Slide item 9
Slide item 11