ĐH Phan Thiết trên các báo

BTO- Một mùa tuyển sinh đại học nữa lại về trong không khí háo hức nhưng cũng không kém phần hồi hộp của các sỹ tử. Với thời đại công nghệ ...
Các phương thức xét tuyển vào Đại học Phan Thiết BTO- Những năm gần đây, phương thức xét tuyển vào đại học bằng xét điểm học bạ rất phổ biến. Phương ...
BT- Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang phát triển mạnh mẽ tạo cơ hội lớn giúp Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng đẩy mạnh ...

Video giới thiệu về trường

lienthongdh
Thực hiện theo CV số 885/SGDĐT-GDCN v/v giới thiệu hoạt động của Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội. Nhằm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng - một đơn vị thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam- đã xây dựng trang web Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội (viết tắt là SOIN) tại địa chỉ https://soin.org.vn
SOIN cung cấp các khóa học trực tuyến, hướng dẫn khởi nghiệp, chia sẻ ý tưởng, kết nối các thành viên và cung cấp thông tin về sáng tạo xã hội. Sau gần một năm hoạt động, SOIN hiện có gần 1000 thành viên với hơn 180 sáng kiến, trong đó có 70 sáng kiến của học sinh phổ thông.
Thừa lệnh Ban Giám hiệu, Phòng QLĐT & CTSV thông báo cho sinh viên của trường Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội này để sinh viên có điều kiện tham gia, trao đổi các sáng kiến của bản thân.
Trân trọng./.

Tìm kiếm thông tin

trung tam ptnnl dai hoc  phan thiet
lien ket dao tao

Liên kết website

Slide item 7
Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4
Slide item 5
Slide item 8
Slide item 9
Slide item 11