bannermoi

ĐH Phan Thiết trên các báo

Nhờ đưa vào vận hành hệ thống công cụ đánh giá KPI, toàn bộ các hoạt động tại Đại học Phan Thiết đã thay đổi theo hướng tích cực, chất ...
Tiếp nối chuỗi hoạt động vì cộng đồng tại tỉnh Bình Thuận, sáng 26/9 trong khuôn khổ “Lễ khai giảng niên học 2019 – 2020” của Trường Đại học Phan ...
BTO- Sáng 26/9, Trường Đại học Phan Thiết long trọng khai giảng năm học mới 2019-2020. Dự lễ khai giảng có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ...

Video giới thiệu về trường

van bang2

 

STT SBD CMND Họ Tên Ngày sinh Ngành trúng tuyển Tổ Hợp
1 47001761 261421042 VÒNG LỶ MÙI 24/02/2001 Ngôn ngữ Anh D66
2 47009198 261586033 NGUYỄN THỊ HẰNG 25/12/2001 Ngôn ngữ Anh D66
3 47009922 261639657 TỪ MỸ ÂN 20/08/2001 Ngôn ngữ Anh D66
4 47007568 261420428 ĐỚI THANH SANG 14/09/2001 Ngôn ngữ Anh D66
5 47009756 261611293 TRƯƠNG THỊ NGỌC MAI 14/04/2001 Ngôn ngữ Anh D66
6 47002437 261612374 NGUYỄN ANH THƠ 05/08/2001 Ngôn ngữ Anh D66
7 47006520 261546283 TRẦN QUỐC ĐẠT 28/04/2001 Ngôn ngữ Anh D01
8 47001925 261422721 HỒ THỊ NHƯ THỦY 22/07/2001 Ngôn ngữ Anh D66
9 47009369 261479935 HUỲNH THỊ THANH TÚ 24/09/2001 Ngôn ngữ Anh D66
10 40019912 241802198 HỒ XUÂN TRANG 10/06/2001 Ngôn ngữ Anh D01
11 47000147 261639640 PHẠM GIA THI HẠ 14/08/2001 Ngôn ngữ Anh D15
12 47005262 261590290 LÊ THANH BÌNH 01/07/2001 Ngôn ngữ Anh D01
13 47005809 261614331 LÊ THỊ MỸ DIỆU 12/01/2001 Ngôn ngữ Anh D66
14 47000294 261551483 MAI SỸ KHÁNH 22/02/2001 Ngôn ngữ Anh D01
15 47003240 261582099 PHẠM LÊ NHƯ NGUYỆN 06/09/2001 Ngôn ngữ Anh D01
16 47005813 261650112 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 12/06/2001 Ngôn ngữ Anh D66
17 47000662 261548022 TRẦN QUỐC THẮNG 16/09/2001 Ngôn ngữ Anh D14
18 47002080 187765896 NGUYỄN VIẾT BẢO 26/08/1998 Ngôn ngữ Anh D66
19 47009177 261479955 LÊ THỊ BẢO CHÂU 05/06/2001 Ngôn ngữ Anh D66
20 47006079 261590300 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 09/01/2001 Ngôn ngữ Anh D66
21 47001657 261422653 LÊ THỊ KIM HƯƠNG 03/03/2001 Ngôn ngữ Anh D01
22 47010494 261548831 LÊ KIỀU KHANH 13/01/2001 Ngôn ngữ Anh D66
23 47002529 261489030 LA XUÂN TRƯỜNG 10/07/2001 Ngôn ngữ Anh D66
24 47009176 261479734 VÕ THỊ NGỌC BÍCH 15/09/2001 Ngôn ngữ Anh D01
25 47006029 261488549 NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN 01/07/2001 Ngôn ngữ Anh D01
26 47010596 261639612 NGUYỄN ĐINH BẢO PHÚC 03/10/2001 Ngôn ngữ Anh D15
27 47006193 261650496 TRẦN THỤY THẢO 22/09/2001 Ngôn ngữ Anh D01
28 47010601 261553400 MAI HỮU PHƯỚC 21/06/2001 Ngôn ngữ Anh D01
29 47007855 261657471 PHAN THỊ NGỌC TRINH 14/10/2001 Ngôn ngữ Anh D66
30 47010043 261549249 HUỲNH THỊ MINH PHƯƠNG 07/05/2001 Ngôn ngữ Anh D01
31 47010784 261553269 DƯƠNG NGUYỄN TRÚC VY 05/06/2001 Ngôn ngữ Anh D66
32 47001659 261425568 LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG 20/10/2001 Ngôn ngữ Anh D66
33 47010169 261584366 LÊ TRẦN HOÀI DUYÊN 12/02/2001 Ngôn ngữ Anh D66
34 47002782 261595102 LƯU THỊ MY MY 19/11/2001 Ngôn ngữ Anh D66
35 47009786 261611974 ĐẶNG THỊ QUỲNH NHƯ 22/11/2001 Ngôn ngữ Anh D66
36 42011085 251238488 PHẠM THỊ HÒA 19/07/2001 Ngôn ngữ Anh D01
37 47006220 261625719 DƯƠNG THỊ MỸ THOA 23/10/2001 Ngôn ngữ Anh D01
38 47009891 261611853 TỪ THỊ BÍCH VÂN 19/09/2001 Ngôn ngữ Anh D66
39 47010785 261545782 HUỲNH LÊ YẾN VY 30/05/2001 Ngôn ngữ Anh D01
40 47002303 261612372 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHUNG 28/04/2001 Ngôn ngữ Anh D66
41 47000424 261549800 DƯƠNG NGUYỆT BẢO NGÂN 07/11/2001 Ngôn ngữ Anh D01
42 47007718 261545254 MAI KỲ DUYÊN 11/09/2001 Ngôn ngữ Anh D66
43 47005830 261552579 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 18/03/2001 Ngôn ngữ Anh D66
44 47002270 261650457 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 10/08/2001 Ngôn ngữ Anh D66
45 47005807 261549754 NGUYỄN HỒNG DIỄM 21/03/2001 Ngôn ngữ Anh D66
46 47005640 261584513 VĂN HÀ THƯ 01/06/2001 Ngôn ngữ Anh D01
47 47002937 261590195 NGUYỄN HUYỀN TRÂN 26/01/2001 Ngôn ngữ Anh D01
48 47002728 261590008 VÕ THỊ DIỆU HƯƠNG 12/10/2001 Ngôn ngữ Anh D01
49 47009368 261479736 HỒ THỊ CẨM TÚ 18/03/2001 Ngôn ngữ Anh D66
50 47010407 261552928 LÊ NGỌC ĐỨC 10/11/2001 Ngôn ngữ Anh D15
51 47010484 261625966 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 18/03/2001 Ngôn ngữ Anh D66
52 47001514 261425799 NGUYỄN THỊ THẢO ANH 10/02/2001 Ngôn ngữ Anh D66
53 47010032 261553526 CAO THỊ HỒNG NHUNG 05/07/2001 Ngôn ngữ Anh D66
54 47000517 261552293 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 13/02/2001 Ngôn ngữ Anh D01
55 47010420 261577732 DƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH 07/03/2001 Ngôn ngữ Anh D66
56 47001474 261518102 NGUYỄN NGỌC THÚY VI 16/02/2001 Ngôn ngữ Anh D01
57 47000940 261631563 NGUYỄN DUY TRÚC XUÂN 23/10/2001 Ngôn ngữ Anh D66
58 47006379 261545272 LÊ NGUYỄN BẢO VY 10/01/2001 Ngôn ngữ Anh D66
59 47010768 261549753 NGUYỄN HOÀNG THUÝ UYÊN 02/03/2001 Ngôn ngữ Anh D15
60 47006387 261639616 NGUYỄN NHẬT THẢO VY 03/12/2001 Ngôn ngữ Anh D66
61 47010131 261545505 TRẦN MINH VŨ 16/05/2001 Ngôn ngữ Anh D01
62 47009726 261642063 ĐÀO THỊ THU HỒNG 18/08/2001 Ngôn ngữ Anh D66
63 47000947 261639315 TRƯƠNG THỊ NHƯ Ý 07/06/2001 Ngôn ngữ Anh D01
64 47005979 261657364 NGUYỄN QUỐC LINH 11/10/2001 Ngôn ngữ Anh D14
65 47000779 261611280 PHÙ THỊ TRANG 15/09/2001 Ngôn ngữ Anh D01
66 47010723 261550429 TRẦN HUYỀN TRÂN 27/04/2001 Ngôn ngữ Anh D15
67 47006174 261651964 NGUYỄN PHƯƠNG THANH 05/06/2001 Ngôn ngữ Anh D01
68 47000090 261553360 NGÔ THỊ MỸ DUYÊN 06/10/2001 Ngôn ngữ Anh D01
69 47000673 261549384 NGUYỄN HUỲNH QUỐC THIÊN 07/11/2001 Ngôn ngữ Anh D01
70 47002255 261612480 NGUYỄN THỊ HỒNG MIÊN 25/06/2001 Ngôn ngữ Anh D01
71 47010524 261637407 NGUYỄN NHẬT LONG 05/03/2000 Ngôn ngữ Anh D01
72 47006297 261551868 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 18/10/2001 Ngôn ngữ Anh D01
73 47010041 261545570 PHẠM THỊ MINH PHÚC 14/09/2001 Ngôn ngữ Anh D15
74 47010686 261552385 NGUYỄN TRẦN ANH THƯ 21/01/2001 Ngôn ngữ Anh D15
75 47006398 261614789 NGÔ THỊ NGỌC XUÂN 04/05/2001 Ngôn ngữ Anh D66
76 47000742 261627260 NGUYỄN THỊ NHƯ TIÊN 20/03/2001 Ngôn ngữ Anh D01
77 47009998 261579550 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 02/08/2001 Ngôn ngữ Anh D01
78 47000706 261550749 NGUYỄN THỊ THU THỦY 09/10/2001 Ngôn ngữ Anh D01
79 47002097 261612128 THÔNG THỊ MỸ DIỆU 28/08/2001 Ngôn ngữ Anh D01
80 47007518 261422367 LÊ ĐÌNH NGUYÊN 25/06/2001 Ngôn ngữ Anh D14
81 47009905 261650587 BÙI THỊ BẢO YẾN 20/04/2001 Ngôn ngữ Anh D66
82 47009996 261545169 ĐÀO NGUYỄN DƯƠNG LINH 21/10/2001 Ngôn ngữ Anh D01
83 02002097 079301000129 NGUYỄN NHẬT VY 15/06/2001 Ngôn ngữ Anh D01
84 47007456 261420709 NGUYỄN DUY KHANG 24/11/2001 Ngôn ngữ Anh D01
85 47010389 261633781 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 23/04/2001 Ngôn ngữ Anh D66
86 47010689 261614661 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 23/10/2001 Ngôn ngữ Anh D66
87 47005880 261553841 BÙI VĂN HIẾU 06/01/2001 Ngôn ngữ Anh D66
88 47010119 261545504 LÊ NỮ ÁNH TUYẾT 14/04/2001 Ngôn ngữ Anh D01
89 47009230 261638323 TRƯƠNG QUỐC KHẢI 10/11/2001 Ngôn ngữ Anh D01
90 47009258 261593264 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN 16/08/2001 Ngôn ngữ Anh D01
91 47006229 261638614 LÊ THỊ YẾN THU 10/10/2001 Ngôn ngữ Anh D01
92 47009571 261593764 TRẦN ĐỨC THÀNH 20/04/2001 Ngôn ngữ Anh D66
93 47009421 261590965 TRẦN HẢI ĐĂNG 01/11/2001 Ngôn ngữ Anh D66
94 47005671 261582350 TRẦN THỊ KIM TRANG 19/04/2001 Ngôn ngữ Anh D01
95 47005725 261586609 ĐỖ THỊ THANH TUYỀN 20/04/2001 Ngôn ngữ Anh D01
96 47005657 261638779 NGUYỄN THỊ TÌNH 20/03/2000 Quản trị kinh doanh C04
97 47001868 261424622 HUỲNH NGỌC TÂM 12/09/2000 Quản trị kinh doanh C04
98 47002298 261612376 TRẦN THỊ THANH NHI 13/08/2001 Quản trị kinh doanh C04
99 47002928 261590620 PHẠM THỊ THÙY TRANG 11/05/2001 Quản trị kinh doanh A00
100 47009325 261479920 ĐỖ HUỲNH THỊ HỒNG THẮM 10/03/2001 Quản trị kinh doanh C04
101 47000266 261553467 MAI THỊ HƯƠNG 03/02/2001 Quản trị kinh doanh A00
102 47003299 261579095 ĐỖ THÀNH PHÚC 09/10/2001 Quản trị kinh doanh A01
103 47001822 261422881 CHƯỚNG LÙNG PHÁNH 11/12/2000 Quản trị kinh doanh C04
104 47005789 261578714 TRẦN VĂN BOI 12/08/2001 Quản trị kinh doanh A00
105 47008208 261647701 BÙI THỊ THANH NHÀN 05/12/2001 Quản trị kinh doanh C04
106 47001707 261422152 MỒNG NHỘC LÌN 29/07/2001 Quản trị kinh doanh C04
107 47001893 261424788 ĐÀO THỊ KIM THẮM 14/07/2001 Quản trị kinh doanh C04
108 47010471 261545251 PHẠM NGỌC HUY 01/02/2001 Quản trị kinh doanh C04
109 47006224 261549260 TRẦN HÙNG QUỐC THỔ 31/05/2001 Quản trị kinh doanh A01
110 47010452 261626924 TRƯƠNG THỊ THU HOA 22/03/2001 Quản trị kinh doanh C04
111 47002256 261612453 ĐỖ THỊ THANH MINH 18/06/2001 Quản trị kinh doanh C04
112 47010005 261547908 NGUYỄN LÊ HOÀI MY 13/12/2001 Quản trị kinh doanh A01
113 47010444 038201013422 NGUYỄN TRUNG HIẾU 09/11/2001 Quản trị kinh doanh C04
114 47010562 261554231 NGUYỄN SỸ NGUYÊN 21/03/2001 Quản trị kinh doanh C04
115 47000307 261638745 NGUYỄN TUẤN KHÔI 04/03/2001 Quản trị kinh doanh A01
116 47000466 261551860 TRƯƠNG NHƯ NGỌC 19/04/2001 Quản trị kinh doanh D01
117 47002407 261610130 PHẠM THỊ HỒNG THẮM 25/01/2001 Quản trị kinh doanh C04
118 47006602 261638744 NGUYỄN TUẤN KHA 04/03/2001 Quản trị kinh doanh A01
119 47000522 261549001 LÊ THỊ ANH NHƯ 23/10/2001 Quản trị kinh doanh C04
120 47001828 261419407 VÒNG VỂNH PHỒNG 13/11/2000 Quản trị kinh doanh C04
121 47005854 261549826 NGUYỄN PHƯƠNG NHẬT HẠ 22/06/2001 Quản trị kinh doanh D01
122 47009278 261594729 NGUYỄN YẾN NHI 23/03/2001 Quản trị kinh doanh D01
123 47007740 261627446 TRẦN CÔNG HIẾU 03/01/2001 Quản trị kinh doanh C04
124 47006664 261549202 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG MAI 14/09/2000 Quản trị kinh doanh C04
125 47009570 261479844 TRƯƠNG NGUYỄN PHƯƠNG THANH 20/05/2001 Quản trị kinh doanh C04
126 47000341 261545302 NGUYỄN HIỀN LINH 10/10/2001 Quản trị kinh doanh D01
127 47004865 261518765 TRẦN THỊ NGỌC THỦY 25/12/2001 Quản trị kinh doanh C04
128 47002318 261641033 NGUYỄN ĐÌNH PHÁT 25/07/2001 Quản trị kinh doanh C04
129 47002176 261611091 HUỲNH NGỌC HUÂN 17/11/2001 Quản trị kinh doanh C04
130 47010721 261553039 NGUYỄN THỊ MINH TRÂN 19/07/2001 Quản trị kinh doanh C04
131 47008732 261562667 NGUYỄN TẤN QUÝ 20/01/2001 Quản trị kinh doanh C04
132 47010564 261625102 TRẦN THANH NHÀN 10/12/1999 Quản trị kinh doanh C04
133 47005831 261657349 LÊ VÕ KIM ĐAN 19/02/2001 Quản trị kinh doanh C04
134 47010551 261550534 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 09/10/2001 Quản trị kinh doanh C04
135 47004156 261620888 LÊ THỊ NGỌC NGÂN 17/02/2001 Quản trị kinh doanh A00
136 47010603 261637170 NGUYỄN THÀNH PHƯỚC 24/05/2001 Quản trị kinh doanh C04
137 47009528 261478416 NGUYỄN THỊ DIỄM NHUNG 20/11/2000 Quản trị kinh doanh C04
138 47007921 261567611 NGUYỄN CHÍN BÌNH 28/09/2001 Quản trị kinh doanh C04
139 47009736 261611849 HUỲNH MINH KHƯƠNG 30/10/2001 Quản trị kinh doanh D01
140 47002852 261595750 HUỲNH DUY SANG 08/09/2001 Quản trị kinh doanh C04
141 47007731 261627459 LƯƠNG PHẠM THANH HÀ 09/12/2001 Quản trị kinh doanh C04
142 47002461 261612534 VÕ THỊ MINH THƯ 22/07/2001 Quản trị kinh doanh C04
143 47010523 261552855 NGUYỄN MINH LONG 10/10/2001 Quản trị kinh doanh D01
144 47001512 261424985 NGUYỄN HUỲNH THẾ ANH 21/05/2001 Quản trị kinh doanh D01
145 47004302 261620783 NGUYỄN THỊ LỆ THÚY 20/02/2001 Quản trị kinh doanh A00
146 47010773 261544940 LÊ MỸ VI 27/09/2001 Quản trị kinh doanh C04
147 47001792 261425806 ĐỒNG ĐÀO TRINH NHÃ 10/07/2001 Quản trị kinh doanh C04
148 47002264 261612252 NGUYỄN ĐINH KIỀU MỸ 04/09/2001 Quản trị kinh doanh C04
149 47009527 261479869 TRẦN THỊ THU NHỚ 03/05/2001 Quản trị kinh doanh C04
150 47001230 261617323 TẠ NGỌC OANH 11/09/2001 Quản trị kinh doanh C04
151 47005781 261553330 NGUYỄN THỊ LAN ANH 18/04/2001 Quản trị kinh doanh C04
152 47009479 261590888 LÊ PHƯƠNG LINH 19/08/2001 Quản trị kinh doanh C04
153 47003025 261459120 NGUYỄN BĂNG BĂNG 28/08/2000 Quản trị kinh doanh C04
154 47007079 261467968 NGUYỄN VĂN AN 20/07/2000 Quản trị kinh doanh C04
155 47005806 261590295 VÕ THỊ THANH DANH 01/01/2001 Quản trị kinh doanh D01
156 47009936 261651997 NGUYỄN THỊ DIỆU 18/06/2001 Quản trị kinh doanh C04
157 47006143 261634737 LÊ THỊ KIM QUYỀN 18/08/2001 Quản trị kinh doanh D01
158 47006219 261650347 LÊ QUANG THỌ 21/08/2000 Quản trị kinh doanh C04
159 47006088 261638088 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 14/01/2001 Quản trị kinh doanh C04
160 47010628 261550102 ĐÀO NHƯ QUỲNH 05/10/2001 Quản trị kinh doanh C04
161 47000523 261553138 NGUYỄN THỊ HOÀI NHƯ 28/05/2001 Quản trị kinh doanh D01
162 47000786 261631845 PHAN THỊ HUYỀN TRÂM 08/09/2001 Quản trị kinh doanh D01
163 47000092 261549044 NGUYỄN KỲ DUYÊN 24/01/2001 Quản trị kinh doanh C04
164 47009498 261590292 ĐẶNG NGỌC MINH 16/07/1999 Quản trị kinh doanh C04
165 47005999 261551264 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 09/12/2000 Quản trị kinh doanh D01
166 47005833 261547026 NGUYỄN THỊ NGUYỆT ĐẠO 26/01/2001 Quản trị kinh doanh A00
167 47006298 261552187 TRẦN NGỌC HUYỀN TRÂN 04/01/2001 Quản trị kinh doanh D01
168 47010604 261550174 NGUYỄN THỊ HOÀNG PHƯỚC 25/08/2001 Quản trị kinh doanh C04
169 47003928 261620112 LÊ TUẤN ANH 09/04/2001 Quản trị kinh doanh C04
170 47007747 261554282 HUỲNH HUY HOÀNG 22/11/2001 Quản trị kinh doanh D01
171 47008179 261567676 HUỲNH THỊ THANH NGÂN 21/06/2001 Quản trị kinh doanh D01
172 47000270 261551679 TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG 24/10/2001 Kinh doanh quốc tế D01
173 47000734 261637306 VÕ NỮ AN THY 04/06/2001 Kinh doanh quốc tế A01
174 47006672 261547235 NGUYỄN BÌNH MINH 28/01/2001 Kinh doanh quốc tế C04
175 47009484 261590837 NGUYỄN THỊ THU LINH 07/01/2001 Kinh doanh quốc tế C04
176 47000811 261650962 NGUYỄN BẠCH XUÂN TRINH 22/10/2001 Kinh doanh quốc tế D01
177 47000793 261549714 NGUYỄN BẠCH XUÂN TRÂN 22/10/2001 Kinh doanh quốc tế D01
178 47000159 261548148 LÊ THỊ KIM HẢO 01/02/2001 Kinh doanh quốc tế D01
179 47005101 261644357 HÀ VĂN LONG 02/06/2001 Tài chính ngân hàng C04
180 47002621 261590597 NGUYỄN THỊ MỸ DIỆU 14/11/2001 Tài chính ngân hàng C04
181 47009687 261611883 MAI HIỀN NHƯ DIỆU 08/02/2001 Tài chính ngân hàng C04
182 29005039 187892984 NGUYỄN THỊ VÂN 01/07/2000 Tài chính ngân hàng C04
183 47006018 261632298 LÊ THỊ THANH NGA 16/12/2001 Tài chính ngân hàng C04
184 47001876 261421546 NGUYỄN THỊ THANH THANH 14/08/2001 Tài chính ngân hàng C04
185 47000631 261632701 LÊ HỒNG THẠCH 07/02/2001 Tài chính ngân hàng A00
186 47006053 261549184 NGUYỄN NGỌC NHÂN 06/09/2001 Tài chính ngân hàng C04
187 47009408 261479852 TRẦN THỊ KIM CHI 28/04/2001 Tài chính ngân hàng C04
188 47009209 261581438 PHẠM THỊ MINH HIẾU 21/12/2001 Tài chính ngân hàng C04
189 47010095 261552858 VÕ THỊ KIM TRANG 20/08/2001 Tài chính ngân hàng D01
190 47007055 261631582 HUỲNH TRÚC VY 12/11/2001 Kế toán A00
191 47001220 261519796 LÊ THỊ THU NHUNG 27/03/2001 Kế toán C04
192 47005850 261610532 LÊ THỊ HÀ 25/06/2001 Kế toán C04
193 47001763 261424816 LẰM MỸ MỸ 23/01/2001 Kế toán C04
194 47000527 261551292 TRẦN THỊ NGỌC NỮ 24/11/2001 Kế toán A01
195 47006139 261631314 NGUYỄN THỊ THẢO QUYÊN 16/11/2001 Kế toán C04
196 47007425 261418832 TRẦN HƯƠNG GIANG 23/08/2001 Kế toán C04
197 47000124 261610439 TRẦN THỊ KIM ĐÔNG 05/08/2001 Kế toán C04
198 47006234 261614669 NGUYỄN THỊ KIM THUY 30/08/2001 Kế toán C04
199 47010031 261638816 VÕ THỊ MINH NHI 22/08/2001 Kế toán A00
200 47010780 261627228 CHÂU ANH VŨ 25/08/2001 Kế toán C04
201 47001930 261419395 LÊ NGỌC THÚY 03/04/2000 Kế toán C04
202 47006200 261637964 TRẦN THỊ THẮM 12/10/2001 Kế toán A00
203 47000756 261545438 NGUYỄN THỊ TÌNH 21/06/2001 Kế toán A01
204 35002134 212621951 VÕ THỊ THU THẢO 14/02/2001 Kế toán C04
205 42006379 251202975 ĐẶNG THỊ HỒNG NHI 21/01/2001 Kế toán D01
206 47006281 261488589 HUỲNH THỊ KIM TRANG 16/05/2001 Kế toán C04
207 47006400 261488590 VŨ THỊ XUÂN 06/07/2001 Kế toán C04
208 47009474 261590447 DANH THỊ THANH LAM 26/06/2001 Kế toán C04
209 47009654 261590458 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 20/06/2001 Kế toán C04
210 47009946 261553958 TRẦN THỊ THU DUYÊN 06/04/2001 Kế toán C04
211 47001779 261421335 MẠC THỊ THANH NGỌC 23/10/2001 Kế toán C04
212 47000883 261650334 NGUYỄN THỊ VÂN 11/04/2001 Kế toán A00
213 47000918 261549037 NGUYỄN MỸ VY 27/04/2001 Kế toán D01
214 47004249 261623388 VÕ HUỲNH SƠN 13/01/2001 Kế toán C04
215 47010430 261638734 NGUYỄN THỊ THANH HÂN 22/06/2001 Kế toán C04
216 47005325 261638486 VÕ THỊ HỒNG HÀ 25/01/2001 Kế toán C04
217 47001188 261655409 ĐỖ BẢO NGHI 21/04/2001 Kế toán C04
218 47002156 261610894 TĂNG MINH HÂN 04/04/2001 Kế toán C04
219 47009508 261590309 VÕ TRƯƠNG HOÀNG NAM 15/05/2001 Kế toán C04
220 47009521 261590875 LÊ THỊ YẾN NHI 01/08/2001 Kế toán D01
221 47002353 261612553 VÕ THỊ KIM QUYỀN 21/08/2001 Kế toán A00
222 47000123 261577406 NGUYỄN CHẤN ĐÔNG 19/10/2000 Kế toán C04
223 47004318 261469137 NGUYỄN XUÂN THƯỞNG 06/10/2001 Kế toán C04
224 47004349 261644144 HUỲNH THỊ THÙY TRÂM 16/01/2001 Kế toán C04
225 47010583 261553865 TRẦN THỊ NGỌC NỞ 03/11/2000 Kế toán C04
226 47006048 261547570 NGUYỄN NHẤT NGUYÊN 15/06/2001 Kế toán C04
227 47010059 261547956 TRỊNH TÂN THÀNH 08/03/1999 Kế toán C04
228 35002194 212622001 LÊ THỊ THU TRANG 22/11/2001 Kế toán C04
229 47002785 261590125 NGUYỄN THỊ THỤC MY 17/09/2001 Kế toán D01
230 47009488 261590908 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 16/06/2001 Kế toán C04
231 35001939 212489026 CÙ THỊ KIM HIỀN 02/12/2001 Kế toán C04
232 47009947 261651356 MAI THÀNH DƯƠNG 16/12/2000 Kế toán C04
233 28011332 038201009979 LƯU KHẮC TRIỀU 16/11/2001 Kế toán C04
234 47000719 261550435 TRƯƠNG ANH THƯ 01/01/2001 Kế toán C04
235 47001568 261420287 PHAN THỊ MỸ DUYÊN 22/09/2001 Kế toán D01
236 47010422 261553829 TRỊNH THỊ NGỌC HẠNH 07/11/2001 Kế toán D01
237 47004367 261469148 TRẦN HỒ TIẾN TRÌNH 07/12/2000 Kế toán C04
238 47006242 261625489 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 21/12/2001 Kế toán D01
239 47010249 261600174 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 13/09/2001 Kế toán D01
240 47010622 261547478 NGUYỄN NGỌC QUYÊN 16/03/2001 Kế toán D01
241 47010769 261576883 TRẦN THỊ MỸ UYÊN 03/12/2000 Kế toán C04
242 47010392 261579553 ĐOÀN THỊ NGỌC ĐÀO 17/10/2000 Kế toán D01
243 47010384 261625097 TRƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN 22/06/2001 Kế toán C04
244 61006067 381949975 NGUYỄN QUỐC QUY 21/02/2001 Kế toán A00
245 47000650 261625801 LÊ THỊ THU THẢO 08/06/2000 Kế toán C04
246 47005816 261638615 LÊ TẤN DŨNG 24/06/2001 Kế toán D01
247 47010047 261542769 NGUYỄN NGỌC QUỐC 08/03/2000 Kế toán C04
248 47002140 261489336 VÕ THỊ MỸ HÀ 27/11/2001 Luật kinh tế C00
249 30011445 184436171 LÊ THỊ NHUNG 02/04/2001 Luật kinh tế C00
250 30011557 184429240 LÊ THỊ CÁT TIÊN 11/08/2001 Luật kinh tế C00
251 47006812 261628252 NGUYỄN TRÚC QUỲNH 01/02/2001 Luật kinh tế C00
252 47009557 261478841 NGUYỄN TRỌNG SÁNG 27/01/2001 Luật kinh tế C00
253 47010665 261638176 ĐỖ THỊ THU THẮM 16/04/2001 Luật kinh tế D84
254 47001954 261422888 NGUYỄN SINH TIẾN 02/02/2000 Luật kinh tế C00
255 47009125 261469975 LÊ THỊ DIỄM TRINH 22/09/2001 Luật kinh tế C00
256 47001844 261425599 TRẦN PHẠM MINH QUÂN 17/10/2001 Luật kinh tế C00
257 47004004 261623110 LÊ THỊ THU HÀ 30/03/2001 Luật kinh tế C00
258 47000300 261547396 ĐẶNG ĐĂNG KHOA 01/08/2001 Luật kinh tế C00
259 47000419 261547202 VÕ ĐỖ KIỀU NGA 28/12/2001 Luật kinh tế D84
260 47009615 261593692 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 15/12/2001 Luật kinh tế C00
261 47010344 261551388 NGUYỄN HUYỀN ANH 19/05/2001 Luật kinh tế C00
262 47009444 261477890 TRẦN TIÊN HOÀNG 26/12/2000 Luật kinh tế D84
263 47009476 261479873 LÊ NGỌC LÂM 11/10/2001 Luật kinh tế C00
264 47006677 261637640 HUỲNH THỊ TRÀ MY 18/11/2001 Luật kinh tế C00
265 47009410 261478274 NGUYỄN HỮU CHƠN 04/02/2001 Luật kinh tế C00
266 47004541 261617716 HỒ THỊ HẬU 09/12/2001 Luật kinh tế C00
267 47002440 261612492 DƯƠNG THÁI THUẬN 23/11/2001 Công nghệ thông tin A00
268 47000664 261548423 TRƯƠNG THÁI THẾ 07/04/2001 Công nghệ thông tin D01
269 47002732 261595103 TRANG ĐĂNG KHẢI 01/01/2001 Công nghệ thông tin A00
270 47008355 261568440 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 20/11/2001 Công nghệ thông tin A00
271 47005683 261584483 PHAN NGỌC TRÍ 03/12/2001 Công nghệ thông tin A00
272 47005653 261658147 NGUYỄN TRUNG TÍN 05/02/2001 Công nghệ thông tin D01
273 47000056 261550411 TRẦN VĂN CHIẾN 25/11/2001 Công nghệ thông tin D01
274 47009639 261479839 NGUYỄN TIẾN VINH 24/08/2001 Công nghệ thông tin D01
275 47001863 261425504 NGUYỄN PHÚC SƠN 24/11/2001 Công nghệ thông tin D01
276 47010343 261552663 ĐẶNG HOÀI AN 13/04/2001 Công nghệ thông tin D01
277 25007639 036201012633 VŨ TUẤN ANH 20/10/2001 Công nghệ thông tin D01
278 47000309 261552835 PHẠM HOÀNG MINH KHÔI 19/12/2001 Công nghệ thông tin D01
279 47009405 261478842 NGUYỄN HỮU BẰNG 22/03/2001 Công nghệ thông tin D01
280 47009454 261478263 NGÔ QUỐC HƯNG 06/01/2001 Công nghệ thông tin D01
281 47009437 261478262 PHẠM THẾ HIỆP 16/01/2001 Công nghệ thông tin D01
282 47009423 261479880 LÊ DUY HOÀNG ĐỨC 09/06/2001 Công nghệ thông tin D01
283 47001880 261425569 ĐINH VĂN THÀNH 04/09/2001 Công nghệ thông tin D01
284 47009403 261478187 NGUYỄN ĐOÀN PHI BẢO 20/02/2001 Công nghệ thông tin D01
285 47009559 261590885 NGUYỄN VĂN PHÚC SƠN 05/12/2001 Công nghệ thông tin D01
286 47001701 261421169 ĐÀO XUÂN LẬP 26/07/1999 Công nghệ thông tin D01
287 47009409 261590331 TRƯƠNG VĂN CHIẾN 08/11/2001 Công nghệ thông tin D01
288 47007544 261425994 NGUYỄN NHẬT PHI 20/08/2001 Công nghệ thông tin D01
289 47010501 261625479 VÕ ĐĂNG KHOA 10/02/2001 Công nghệ thông tin D01
290 47002571 261612130 CAO THỊ THU HỒNG VŨ 04/02/2001 Công nghệ thông tin D01
291 47007426 261420588 TRẦN NGỌC HẢI 22/10/2001 Công nghệ thông tin D01
292 47007741 261577907 VÕ TRỌNG HIẾU 16/10/2001 Công nghệ thông tin D01
293 47001057 261618746 THÁI THIÊN HÂN 12/07/2001 Công nghệ thông tin D01
294 47009519 261479837 NGUYỄN HOÀNG NHÂN 10/04/2001 Công nghệ thông tin D01
295 47009575 261590931 BÙI THANH THIỆN 01/09/2001 Công nghệ thông tin D01
296 47001864 261639961 VÕ MINH SƠN 18/05/2000 Công nghệ thông tin D01
297 47009224 261479718 THÔNG THỊ BÍCH HUYÊN 03/05/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
298 47002545 261610876 NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN 01/09/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01
299 45002103 264561113 DƯƠNG TRƯƠNG VĨNH HƯNG 29/08/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
300 47000001 261548997 ĐÀO NGUYỄN THÙY AN 10/12/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
301 47001783 261425685 MAI NHẬT NGUYÊN 18/01/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
302 47005085 261418362 LÝ THỊ HUỆ 19/01/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
303 47005696 261584298 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 31/10/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
304 47000629 261633228 PHAN VĂN TÈO 30/11/1999 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
305 47005196 261590281 MANG THỊ THU TRÂM 16/10/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
306 42005166 251240919 HOÀNG PHẠM VÂN ANH 16/03/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
307 47006252 261628659 NGÔ THỊ KIM THƯ 24/02/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00
308 47007492 261418709 VÒNG SỀNH MÙI 16/04/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
309 47007311 261499302 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 18/04/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
310 47000740 261553621 MAI TRÚC TIÊN 22/01/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
311 47004475 261417815 NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆU 06/04/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
312 47009501 261590876 NGUYỄN THỊ HOA MƠ 31/01/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
313 47009262 261583877 TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA 11/10/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
314 47009624 261479864 PHAN THANH TUẤN 07/04/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
315 47001382 261618267 NGUYỄN THỊ MỸ THƯƠNG 24/08/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
316 47009438 038201000356 NGUYỄN NGỌC HÒA 31/08/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
317 47006526 261630643 TRẦN QUANG ĐƯỢC 15/08/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
318 47008985 261465848 NGUYỄN ĐỨC LUẬN 19/02/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
319 47009343 261582170 NGUYỄN QUỐC TOÀN 05/08/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
320 47000649 261553037 LÂM THỊ HUYỀN THẢO 22/03/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
321 47009257 261581686 NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN 05/04/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
322 30010868 184407517 NGUYỄN THỊ CẨM LY 08/07/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
323 47000655 261628988 PHAN THỊ THANH THẢO 09/09/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
324 47006600 261573946 NGUYỄN MINH KHA 09/12/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
325 47010624 261650231 NGUYỄN THỊ BÉ QUYÊN 26/06/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
326 47000894 261546996 VÕ NGỌC TƯỜNG VI 22/04/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01
327 42009987 251172201 ĐẶNG TẤN DŨNG 07/04/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
328 47002531 261487972 LƯƠNG MINH TRƯỜNG 07/01/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
329 38011641 231264860 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 20/08/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
330 47000107 261544975 LÊ THỊ BÍCH ĐÀO 24/03/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
331 47006861 261630772 NGUYỄN THỊ THẢO 10/02/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
332 47005729 261582727 TRẦN THỊ TƯƠI 18/10/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
333 47010629 261638231 NGUYỄN THỊ QUỲNH 03/12/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
334 47006260 261550430 NGUYỄN THỊ THỨC 22/10/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01
335 47006332 261545688 VĂN ĐỨC TUẤN 05/04/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
336 47006757 261630781 TẠ LÂM THIỆN NHƯ 20/11/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
337 47007818 261575536 NGUYỄN TẤN SANG 13/09/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
338 47006237 261545700 HUỲNH THỊ THANH THÙY 12/04/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01
339 47009703 261614168 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM 08/03/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01
340 47000422 261650437 BÙI THỊ THANH NGÂN 26/06/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
341 47010395 261545286 HUỲNH VĂN ĐẠT 12/10/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
342 47002382 261612243 NGUYỄN NHẬT TÂN 18/04/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01
343 47001293 261655410 LÊ THỊ TUYẾT SƯƠNG 11/12/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
344 47006182 261553510 TRẦN HÒA THÀNH 15/03/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
345 47006599 261653114 CHÂU THỊ MỸ HƯỜNG 02/11/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
346 47009326 261582044 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 17/08/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
347 47009610 261592004 LÊ THỊ MỸ TRÂM 14/11/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
348 47009899 261611882 NGUYỄN HUỲNH THÀNH VŨ 05/08/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
349 47010359 261552515 PHẠM BĂNG BĂNG 03/01/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
350 63006049 245317816 NGUYỄN NGỌC TIẾN 02/08/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
351 47000141 261610908 NGÔ NGUYỄN THÚY HÀ 24/06/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00
352 47006938 261630641 TẠ QUỐC TÍNH 23/08/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
353 47009924 261551571 PHẠM QUỐC BẢO 19/07/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
354 47010085 261542850 TRẦN VÕ ANH THƯ 16/11/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
355 47007765 261548125 NGUYỄN TRẦN DUY KHANG 14/04/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01
356 47000730 261545916 BÙI THỊ MỸ THƯỜNG 16/04/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
357 47003920 261563019 VŨ THỊ HẢI YẾN 10/05/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
358 47007612 261658159 NGUYỄN THỊ THÙY 15/05/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
359 47009203 261581001 VÕ THỊ PHƯƠNG HIỀN 06/02/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
360 47009470 261479645 TRẦN THỊ LAN KIỀU 02/01/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
361 47007574 261418550 VI VĂN SƠN 27/07/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01
362 47001931 261419304 LÊ THỊ THANH THÚY 10/06/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
363 47007505 261425117 TĂNG NGỌC QUỲNH NGÂN 09/10/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01
364 47003898 261566218 VÕ TƯỜNG VI 16/11/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01
365 47002688 261593401 NGUYỄN BÙI THANH HIỀN 14/09/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
366 47002912 261591615 NGUYỄN THỊ THUỶ TIÊN 20/05/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
367 47006632 261573501 ĐỖ MINH LÀNH 16/05/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
368 47009190 261581463 DƯƠNG THỊ THU GIANG 07/05/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
369 47009316 261583813 NGUYỄN THỊ THANH 01/01/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
370 47009383 261479926 NGUYỄN TRƯỜNG VINH 11/08/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
371 47009592 261478296 LƯƠNG THỊ ANH THƯ 18/02/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
372 47009798 261611862 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG 16/05/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
373 47010772 261650145 NGUYỄN THỊ YẾN VÂN 06/09/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
374 42008347 251290881 LÂM THỊ THU HƯƠNG 26/02/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
375 47006391 261552575 NGUYỄN THÚY VY 03/05/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
376 47001358 261619784 NGUYỄN PHÚ THUẬN 17/05/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
377 47009240 261584228 NGUYỄN THỊ THẢO LINH 16/01/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
378 47009859 261488816 TRẦN NGỌC TÍN 27/04/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
379 47000245 261650133 TRẦN NGỌC HUY 02/10/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
380 47004656 261518510 LÊ THỊ BÍCH LỢI 17/09/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
381 47006856 261630938 HUỲNH THỊ THANH THẢO 04/07/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
382 42001419 251266890 DƠNG GUR K' ĐÔ 20/04/2001 Quản trị khách sạn C00
383 47005139 261619399 THƯỜNG NGỌC Ý NHƯ 18/11/2001 Quản trị khách sạn D01
384 47009886 261489961 NGUYỄN THỊ THANH TUYẾT 25/12/2001 Quản trị khách sạn C00
385 42013435 251199502 KA MƠ 18/04/2001 Quản trị khách sạn C00
386 47005733 261650256 NGUYỄN THANH THẢO UYÊN 22/02/2001 Quản trị khách sạn D01
387 47002700 261651040 PHAN PHƯƠNG HÒA 22/01/2001 Quản trị khách sạn C00
388 47000038 261579049 ĐÀO THANH BÌNH 14/07/2001 Quản trị khách sạn A01
389 47000854 261552204 HỒ THỊ KIM TUYẾT 13/12/2000 Quản trị khách sạn C00
390 42010128 251190883 NGUYỄN THỊ MỘNG NHI 22/02/2001 Quản trị khách sạn C00
391 47007077 261498990 NGUYỄN NGỌC MỸ AN 23/02/2001 Quản trị khách sạn C00
392 47010396 261631525 LÊ CÔNG ĐẠT 18/06/2001 Quản trị khách sạn C00
393 47001911 261425551 NGUYỄN THỊ MỸ THOA 02/12/2001 Quản trị khách sạn C00
394 47009926 261549430 ĐẶNG THẠCH TIỂU BẰNG 27/01/2001 Quản trị khách sạn C00
395 42005196 038201000947 VƯƠNG HUY CHUNG 01/01/2001 Quản trị khách sạn C00
396 47005034 261610932 MANG THỊ NGỌC ÁNH 24/11/2001 Quản trị khách sạn C00
397 47000528 261632610 HUỲNH THỊ NGỌC OANH 06/07/2001 Quản trị khách sạn A01
398 47006384 261417743 NGÔ THỊ THIỆN VY 11/05/2001 Quản trị khách sạn D01
399 47000543 261544779 NGÔ THANH PHÚ 07/05/2001 Quản trị khách sạn D01
400 47001866 261424957 TỒN LY SU 20/08/2001 Quản trị khách sạn C00
401 47002483 261612416 NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG 21/03/2001 Quản trị khách sạn C00
402 47006059 261547527 LÊ YẾN NHI 01/10/2001 Quản trị khách sạn C00
403 47009944 261551417 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 12/02/2001 Quản trị khách sạn C00
404 47010750 261614710 NGUYỄN GIA TÚ 02/12/2001 Quản trị khách sạn C00
405 47005052 261658062 HUỲNH THÚC DƯƠNG 18/06/2001 Quản trị khách sạn C00
406 47010503 261549339 VÕ QUANG KHOA 29/05/2001 Quản trị khách sạn C00
407 47000342 261552920 NGUYỄN MAI PHƯƠNG LINH 10/09/2001 Quản trị khách sạn D01
408 47000987 261615097 TRẦN THỊ KIM CHÂU 12/04/2001 Quản trị khách sạn D01
409 47010110 261545500 ĐẶNG THIỆN TRƯỜNG 11/08/2001 Quản trị khách sạn A00
410 42001403 251201675 LIÊNG HÓT LIN ĐA 21/01/2001 Quản trị khách sạn C00
411 42008702 251267792 HOÀNG QUANG MINH 24/04/2001 Quản trị khách sạn C00
412 47010688 261551394 PHẠM NGUYỄN ANH THƯ 30/09/2001 Quản trị khách sạn C00
413 47003029 261582078 LÊ THỊ BÔNG 03/03/2001 Quản trị khách sạn D01
414 47005639 261586829 THÁI ANH THƯ 17/06/2001 Quản trị khách sạn D01
415 47009425 261590359 TRẦN THỊ HẠNH 25/08/2001 Quản trị khách sạn C00
416 47007437 261420660 ĐỖ THỊ THÚY HIỆP 22/09/2001 Quản trị khách sạn A00
417 47000851 261545264 VĂN THỊ NGỌC TUYÊN 14/09/2001 Quản trị khách sạn D01
418 42013494 251245952 K' THANH 03/10/2001 Quản trị khách sạn C00
419 47002150 261642032 NGUYỄN THỊ NGỌC HẢO 31/07/2001 Quản trị khách sạn C00
420 47002348 261612170 LÊ THỊ THÚY QUYÊN 25/07/2001 Quản trị khách sạn C00
421 47007554 261420698 NGUYỄN THỊ Y PHỤNG 28/03/2001 Quản trị khách sạn C00
422 47009377 261583984 LÊ THỊ HỒNG VÂN 11/11/2001 Quản trị khách sạn C00
423 47010006 261545511 NGUYỄN THỊ KIỀU MY 28/10/2001 Quản trị khách sạn C00
424 47006309 261641965 TRẦN NGỌC TRÌNH 26/05/2001 Quản trị khách sạn D01
425 28027203 038301012733 ĐỖ HƯƠNG LY 07/01/2001 Quản trị khách sạn C00
426 42005406 251175350 LIÊN QUỐC NAM 08/05/2000 Quản trị khách sạn C00
427 42005959 251206837 VY VĂN TINH 19/12/2001 Quản trị khách sạn C00
428 47002527 261612400 NGUYỄN THỊ THANH TRUYỀN 20/02/2001 Quản trị khách sạn C00
429 47004157 261622916 LÊ THỊ THANH NGÂN 24/07/2001 Quản trị khách sạn C00
430 47006020 261650349 HỒ THỊ KIM NGÂN 10/01/2001 Quản trị khách sạn C00
431 47010486 261489099 HOÀNG VĂN HƯỚNG 27/07/2001 Quản trị khách sạn C00
432 47010728 261590840 NGUYỄN MAI TUYẾT TRINH 03/07/2001 Quản trị khách sạn C00
433 52010000 077201004797 BÙI PHÚC NGUYÊN 28/01/2001 Quản trị khách sạn A00
434 47005680 261584183 NGUYỄN ÁNH NGỌC TRÂN 13/06/2001 Quản trị khách sạn A00
435 45000537 264519357 PUPUR ÚC 14/06/2001 Quản trị khách sạn A01
436 47002260 261612132 LƯƠNG NHẬT MINH 06/07/2001 Quản trị khách sạn C00
437 47002310 261611055 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 23/05/2001 Quản trị khách sạn C00
438 47005067 261650317 BỜ RÔNG HIỀN 24/07/1999 Quản trị khách sạn C00
439 47009631 261592005 NGÔ THỊ ÁNH TUYẾT 19/07/2001 Quản trị khách sạn C00
440 47010711 261639014 NGUYỄN THỊ BÍCH TRANG 29/01/2001 Quản trị khách sạn C00
441 47004858 261518630 TRẦN THỊ THU 11/04/2001 Quản trị khách sạn D01
442 47003002 261479440 NGUYỄN THỊ YẾN VY 01/01/2001 Quản trị khách sạn D01
443 42011447 251275109 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN 13/11/2001 Quản trị khách sạn A01
444 47000979 261615826 NGUYỄN THỊ XUÂN BÌNH 04/02/2001 Quản trị khách sạn D01
445 47001746 261424919 LƯ THỊ HỒNG MAI 05/06/2001 Quản trị khách sạn C00
446 47004790 261519516 HỒ THỊ TUYẾT SƯƠNG 30/04/2001 Quản trị khách sạn D01
447 47009554 261590413 NGUYỄN THỊ BÍCH QUỲNH 14/06/2001 Quản trị khách sạn C00
448 47009649 261590836 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 03/08/2001 Quản trị khách sạn C00
449 47010496 261552789 NGUYỄN QUỐC KHANH 20/05/2001 Quản trị khách sạn C00
450 47007746 261546054 LÊ THỊ BÍCH HOÀI 24/06/2001 Quản trị khách sạn D01
451 47005398 261585050 NGUYỄN VĂN KHÁNH 08/09/2001 Quản trị khách sạn D01
452 42008085 251281787 KA THUYẾT 17/01/2001 Quản trị khách sạn C00
453 47002124 261610996 HUỲNH THỊ NGỌC ĐÀM 10/11/2001 Quản trị khách sạn C00
454 47006931 261653068 TRẦN THỊ NGỌC TIẾP 06/12/2001 Quản trị khách sạn C00
455 47010758 261650018 TRỊNH VĂN TÙNG 04/02/2001 Quản trị khách sạn D01
456 47000852 261553546 HỒ THANH TUYỀN 11/07/2001 Quản trị khách sạn D01
457 47005930 261547418 TRẦN QUI HƯNG 09/01/2001 Quản trị khách sạn C00
458 47006336 261552225 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 17/10/2001 Quản trị khách sạn C00
459 47007404 261423477 NGUYỄN LÊ THỊ KIM CƯƠNG 19/12/2001 Quản trị khách sạn C00
460 47009291 261591360 LÊ THỊ PHƯƠNG 23/07/2001 Quản trị khách sạn D01
461 47010561 261547667 NGUYỄN HOÀI NGUYÊN 17/08/2001 Quản trị khách sạn C00
462 47010655 261548752 LÂM MINH THÀNH 27/07/2001 Quản trị khách sạn C00
463 47004880 261655350 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 20/12/2001 Quản trị khách sạn D01
464 47001490 261655442 TRẦN PHƯƠNG THANH VY 05/08/2001 Quản trị khách sạn D01
465 47010097 261545569 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 06/11/2001 Quản trị khách sạn D01
466 40005496 241880505 H' HUYÊN ÊNUÔL 10/03/2001 Quản trị khách sạn C00
467 47000067 261591358 VÕ THỊ DIỆU 28/10/2001 Quản trị khách sạn C00
468 47001445 261615317 NGUYỄN PHƯƠNG TUYÊN 02/06/2001 Quản trị khách sạn C00
469 47003156 261585950 TRẦN NGUYỄN HỮU 23/10/2001 Quản trị khách sạn D01
470 47006320 261553998 NGUYỄN QUỐC TRUNG 15/09/2001 Quản trị khách sạn C00
471 47006355 261625284 TẠ NGỌC TUYẾT VÂN 10/07/2001 Quản trị khách sạn C00
472 47009311 261581461 NGUYỄN THỊ HOÀI TÂM 12/01/2001 Quản trị khách sạn C00
473 47000451 261550950 LÊ THỊ NGỌC 10/01/2000 Quản trị khách sạn D01
474 47010738 261590374 TRƯƠNG THỊ THANH TRÚC 22/09/2001 Quản trị khách sạn D01
475 47001661 261422713 VÒNG THỊ HƯƠNG 19/01/2001 Quản trị khách sạn C00
476 47002515 261610685 LÊ THANH TRÚC 30/04/2001 Quản trị khách sạn C00
477 47002585 261612306 NGUYỄN THỊ MAI XUÂN 14/01/2001 Quản trị khách sạn C00
478 47002590 261612509 VÕ THỊ NHƯ Ý 04/09/2001 Quản trị khách sạn C00
479 47005631 261583702 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 13/12/2000 Quản trị khách sạn D01
480 47009359 261590014 THÔNG THỊ THÙY TRUNG 16/09/2001 Quản trị khách sạn C00
481 47010136 261545270 NGÔ THỊ HOÀI VY 09/09/2001 Quản trị khách sạn C00
482 47007510 261657569 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 10/04/2001 Quản trị khách sạn D01
483 47001125 261615090 ĐẶNG THỊ KIM LIÊN 12/06/2001 Quản trị khách sạn D01
484 47002644 261590062 MÃ TIẾN ĐẠT 25/03/2001 Quản trị khách sạn C00
485 47005151 261476286 LÊ NGỌC QUỲNH 27/01/2000 Quản trị khách sạn C00
486 47005188 261036056 NGUYỄN THỊ TIÊN 29/10/2001 Quản trị khách sạn C00
487 47005978 261625416 NGUYỄN PHẠM DANH LINH 27/12/2001 Quản trị khách sạn C00
488 47006277 261552683 NGUYỄN TRÚC TOÀN 09/12/2001 Quản trị khách sạn D01
489 47006340 261590366 TRẦN THỊ THU TUYẾT 11/05/2001 Quản trị khách sạn C00
490 47010459 261637905 CAO THỊ KIM HỒNG 04/06/2001 Quản trị khách sạn C00
491 47010612 261614734 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG 06/12/2001 Quản trị khách sạn C00
492 47010647 261553591 NGUYỄN THANH TÂM 24/09/2001 Quản trị khách sạn C00
493 47006431 261638872 TRẦN THỊ BÉ ANH 11/10/2001 Quản trị khách sạn D01
494 47009796 264546378 NGUYỄN THỊ XUÂN PHÚC 16/06/2001 Quản trị khách sạn D01
495 47007677 261425065 NGUYỄN QUỐC VIỆT 25/04/2001 Quản trị khách sạn D01
496 47010458 261544909 PHẠM THANH HOÀNG 02/03/2001 Quản trị khách sạn D01
497 47002589 261610784 NGUYỄN NGỌC THIỆN Ý 24/09/2001 Quản trị khách sạn C00
498 47003211 261582373 NGUYỄN THỊ NGỌC NGA 25/02/2001 Quản trị khách sạn C00
499 47006404 261544908 VÕ NHƯ Ý 06/07/2001 Quản trị khách sạn C00
500 47007465 261417779 NGUYỄN HOÀNG KIỆT 24/03/2001 Quản trị khách sạn D01
501 47007551 261418798 VY THÁI PHÚ 22/08/2000 Quản trị khách sạn C00
502 47010502 261650043 VÕ NGỌC ĐĂNG KHOA 09/02/2001 Quản trị khách sạn C00
503 47010563 261626921 PHAN NHẬT THẢO NGUYÊN 16/10/2001 Quản trị khách sạn C00
504 47010744 261610195 HUỲNH THỊ NGUYỆT TRƯƠNG 24/09/2001 Quản trị khách sạn C00
505 48015952 201833529 NGUYỄN VĂN DANH 25/10/2001 Quản trị khách sạn C00
506 47000333 261590921 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 09/12/2001 Quản trị khách sạn D01
507 47002975 261593482 TRẦN THỊ THANH TUYẾT 28/09/2001 Quản trị khách sạn D01
508 47010577 261551702 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 04/08/2001 Quản trị khách sạn A00
509 32000662 197396722 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 12/01/2001 Quản trị khách sạn C00
510 42008282 251212155 K' GƯƠM 25/11/2001 Quản trị khách sạn C00
511 47001912 261421391 VÕ THỊ KIM THOA 25/10/2001 Quản trị khách sạn C00
512 47003904 261647520 VÕ THÀNH TRƯỜNG VŨ 07/06/2001 Quản trị khách sạn C00
513 47006383 261639021 NGÔ HÀ VY 26/08/2000 Quản trị khách sạn C00
514 47007672 261421211 MAI THỊ CẨM VÂN 17/11/2001 Quản trị khách sạn C00
515 47009940 261545150 VÕ THỊ THÙY DUNG 07/10/2001 Quản trị khách sạn C00
516 47010449 261549579 ĐẶNG THỊ KIM HOA 06/04/2001 Quản trị khách sạn C00
517 47010557 261550782 NGUYỄN THỊ NGỌC 11/04/2001 Quản trị khách sạn D01
518 47010892 261601191 TRẦN THỊ MỸ PHƯỢNG 12/08/2001 Quản trị khách sạn C00
519 48018049 272863672 TRƯƠNG THỊ TUYẾT TRINH 16/04/2001 Quản trị khách sạn C00
520 47001010 261619625 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 11/07/2001 Quản trị khách sạn D01
521 47001530 261422903 QUA ANH BÌNH 08/02/2000 Quản trị khách sạn D01
522 47000923 261547439 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 28/02/2001 Quản trị khách sạn D01
523 42008458 251260214 K' PUS 27/07/2001 Quản trị khách sạn C00
524 47004281 261469139 TRẦN THỊ THẮM 01/01/2001 Quản trị khách sạn A00
525 47004534 261516298 TRẦN THỊ BÉ HẰNG 23/03/2000 Quản trị khách sạn C00
526 47006022 261552254 HUỲNH VŨ THẢO NGÂN 28/03/2001 Quản trị khách sạn C00
527 47006283 261488546 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 10/01/2001 Quản trị khách sạn C00
528 47006644 261630973 TRƯƠNG THỊ MỸ LINH 26/01/2001 Quản trị khách sạn D01
529 47007419 261421081 NGUYỄN TẤN ĐẠT 23/08/2001 Quản trị khách sạn A01
530 47001573 261425714 LÊ THỊ ĐÀO 10/11/2001 Quản trị khách sạn C00
531 47003979 261622715 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 13/03/2001 Quản trị khách sạn C00
532 47006402 261639607 NGÔ THỊ NHƯ Ý 02/09/2001 Quản trị khách sạn C00
533 47007416 261657005 VÕ LÂM ÁNH DƯƠNG 01/01/2001 Quản trị khách sạn C00
534 47007562 261418569 NGUYỄN THỊ MỸ QUYÊN 09/04/2001 Quản trị khách sạn C00
535 47009178 261583812 NGUYỄN THỊ YẾN CHÂU 04/08/2001 Quản trị khách sạn D01
536 47010288 261499984 VÕ THỊ HỒNG THỦY 21/01/2001 Quản trị khách sạn C00
537 47010706 261593110 VÕ TÔN 11/09/2001 Quản trị khách sạn C00
538 47010731 285882034 NGUYỄN THỊ TRINH 10/04/2001 Quản trị khách sạn C00
539 47008830 261565438 LÊ VĂN NHẬT TRƯỜNG 16/08/2001 Quản trị khách sạn D01
540 47002230 261612415 NGUYỄN HOÀNG NHẬT LỆ 05/03/2001 Quản trị khách sạn D01
541 42008715 251290252 ĐOÀN THỊ NGỌC 06/05/2001 Quản trị khách sạn C00
542 47001347 261619096 LÂM THỊ KIM THOA 13/02/2001 Quản trị khách sạn C00
543 47002542 261488995 ĐINH NGUYỄN XUÂN TUYỀN 19/02/2001 Quản trị khách sạn C00
544 47006754 261549091 DƯƠNG QUỲNH NHƯ 20/07/2001 Quản trị khách sạn C00
545 47009574 261479870 TRƯƠNG THỊ THIÊN THI 09/04/2001 Quản trị khách sạn C00
546 47006392 261552979 PHẠM THỊ THANH VY 27/11/2001 Quản trị khách sạn D01
547 47001605 261425161 LÊ THỊ THU HẰNG 04/05/2001 Quản trị khách sạn C00
548 47002960 261590198 NGUYỄN ANH TÚ 01/01/2001 Quản trị khách sạn C00
549 47006351 261638937 DƯƠNG THỊ NGỌC VÂN 20/10/2001 Quản trị khách sạn C00
550 47009073 261624850 HOÀNG THANH THẢO 06/12/2001 Quản trị khách sạn C00
551 47009236 261583817 HOÀNG THỊ PHƯƠNG LAN 03/09/2001 Quản trị khách sạn C00
552 47009445 261590924 NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG 29/06/2001 Quản trị khách sạn C00
553 47009482 261590883 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 29/12/2001 Quản trị khách sạn C00
554 47010197 261605250 HUỲNH THỊ THANH HỒNG 27/01/2001 Quản trị khách sạn C00
555 47010550 261553459 ĐẶNG THANH NGÂN 21/10/2000 Quản trị khách sạn C00
556 47010610 261627565 TRẦN HOÀNG ĐAN PHƯƠNG 05/06/2000 Quản trị khách sạn C00
557 47002756 261591597 LÊ TRƯƠNG THỊ LIỄU 25/08/2001 Quản trị khách sạn D01
558 47010508 261631001 NGUYỄN THỊ TUYẾT LAM 14/07/2001 Quản trị khách sạn D01
559 47009760 261552854 NGUYỄN LÊ TRÀ MY 09/01/2001 Quản trị khách sạn D01
560 47004928 261424366 NGUYỄN BÍCH TRÂM 02/07/2001 Quản trị khách sạn D01
561 47010781 261544911 NGUYỄN THANH VŨ 11/07/2001 Quản trị khách sạn D01
562 37008498 215560007 ĐỖ THỊ MỸ NGÂN 24/11/2001 Quản trị khách sạn C00
563 42013359 251222688 K' ĐƯƠNG 23/05/2001 Quản trị khách sạn C00
564 47002184 261611040 LÊ NHẬT HUY 16/12/2001 Quản trị khách sạn C00
565 47002835 261591628 TRẦN THANH PHƯƠNG 17/02/2001 Quản trị khách sạn C00
566 47004396 261621778 VÕ THANH TUYỀN 26/04/2001 Quản trị khách sạn C00
567 47004721 261516284 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 08/10/2000 Quản trị khách sạn D01
568 47006329 261549566 TRƯƠNG VÕ ANH TÚ 06/07/2001 Quản trị khách sạn C00
569 47010349 261549263 VÕ ĐỨC ÂN 19/10/2000 Quản trị khách sạn C00
570 47000195 261627201 NGUYỄN THANH HIỂN 01/01/2001 Quản trị khách sạn D01
571 47007263 261499181 PHẠM THỊ DIỄM SƯƠNG 12/04/2001 Quản trị khách sạn C00
572 47007483 261423546 NGUYỄN VIỆT LONG 07/06/2001 Quản trị khách sạn C00
573 47010033 261552857 LÊ THỊ NGỌC NHUNG 17/11/2001 Quản trị khách sạn C00
574 47010579 261553519 NGUYỄN THỊ NHUNG 14/08/2001 Quản trị khách sạn C00
575 47002451 261612572 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 18/10/2001 Quản trị khách sạn C00
576 47002967 261590109 PHẠM ANH TUẤN 17/05/2001 Quản trị khách sạn C00
577 47004211 261623919 VÕ THỊ THU NI 15/01/2001 Quản trị khách sạn C00
578 47005860 261657427 PHAN KIM HẰNG 19/04/2001 Quản trị khách sạn C00
579 47006719 261637750 TIÊU THỊ THẢO NGUYÊN 10/09/2001 Quản trị khách sạn C00
580 47010405 261578864 TRỊNH HẢI ĐĂNG 13/12/2001 Quản trị khách sạn C00
581 47010663 261610289 PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO 19/04/2001 Quản trị khách sạn C00
582 47006083 261590834 TRẦN THỊ THÙY NHƯ 30/08/2001 Quản trị khách sạn D01
583 47007503 261418059 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 10/04/2001 Quản trị khách sạn D01
584 47010476 261553341 NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 29/08/2001 Quản trị khách sạn D01
585 47007413 261422805 NGUYỄN THỊ CẨM DUYÊN 10/10/2001 Quản trị khách sạn C00
586 47007638 261420578 LÊ PHAN KIỀU TRANG 10/09/2001 Quản trị khách sạn C00
587 47007839 261638512 NGUYỄN BẢO THUYÊN 13/10/2001 Quản trị khách sạn C00
588 47008378 261564401 NGÔ THỊ MINH THƯ 13/12/2001 Quản trị khách sạn D01
589 47009395 261590387 MAI THỊ AN 27/03/2001 Quản trị khách sạn C00
590 47010732 261635992 NGUYỄN THỊ TÚ TRINH 26/06/2000 Quản trị khách sạn C00
591 47003673 261569168 LÊ VĂN LONG 20/08/2001 Quản trị khách sạn D01
592 47002609 261595311 BẠCH HOÀN NHẬT BẢO 14/09/2001 Quản trị khách sạn D01
593 47000353 261399672 NGUYỄN NGỌC LOAN 22/02/1998 Quản trị khách sạn C00
594 47002271 261610973 NGUYỄN THỊ THẢO NGÂN 13/09/2001 Quản trị khách sạn D01
595 47007013 261549889 ĐINH KIẾN TƯỜNG 04/04/2001 Quản trị khách sạn C00
596 47009612 261590925 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRẦM 09/05/2001 Quản trị khách sạn C00
597 47010162 261499964 HOÀNG THỊ THÙY DUNG 10/01/2001 Quản trị khách sạn C00
598 47010507 261610267 PHẠM TUẤN KIỆT 16/01/2001 Quản trị khách sạn C00
599 47010645 261625516 VÕ NGỌC TÀI 10/05/2000 Quản trị khách sạn C00
600 63001867 272819058 VÕ THỊ NGỌC GIÀU 16/09/2000 Quản trị khách sạn C00
601 47004198 261620880 HOÀNG NGỌC HỒNG NHUNG 30/12/2001 Ngôn ngữ Anh D01
602 47003012 261586193 ĐẶNG THỊ THÚY AN 26/04/2001 Ngôn ngữ Anh D01
603 47009846 261488798 TRẦN KIM THOA 13/09/2001 Ngôn ngữ Anh D66
604 47000211 261577555 PHẠM THỊ NGỌC HÒA 13/07/2001 Ngôn ngữ Anh D66
605 47010853 261603331 NGUYỄN TRẦN TRÚC LINH 02/04/2001 Ngôn ngữ Anh D01
606 47000227 261638831 NGUYỄN THỊ HUẾ 16/11/2001 Ngôn ngữ Anh D01
607 47000464 261551526 TRẦN NGUYỄN HOÀNG NGỌC 25/05/2001 Ngôn ngữ Anh D01
608 47010424 261551617 ĐẶNG THỊ HẢO 09/02/2001 Ngôn ngữ Anh D66
609 47004830 261518700 VÕ THỊ MINH THẢO 14/02/2001 Ngôn ngữ Anh D01
610 47004712 261518715 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 09/03/2001 Ngôn ngữ Anh D01
611 47000438 261633854 NGUYỄN THANH KIM NGÂN 02/03/2001 Ngôn ngữ Anh D01
612 47009608 261590871 NGUYỄN THỊ THU TRANG 10/07/2001 Ngôn ngữ Anh D01
613 47010493 261553720 LÊ HOÀI KHANH 07/05/2001 Ngôn ngữ Anh D66
614 47010096 261549641 HỒ THỊ BÍCH TRÂM 02/08/2001 Ngôn ngữ Anh D01
615 47009929 261545526 HỒ THỊ KIM CHÂU 10/06/2001 Ngôn ngữ Anh D66
616 47003079 261586305 NGUYỄN THỊ THỤC ĐOAN 14/06/2001 Quản trị kinh doanh C04
617 47005663 261584320 BÙI HỒ ĐOAN TRANG 20/11/2001 Quản trị kinh doanh C04
618 47007867 261553721 TỐNG KHÁNH UYÊN 30/10/2000 Quản trị kinh doanh A00
619 47002450 261612540 LÊ THỊ MINH THÚY 10/09/2001 Quản trị kinh doanh C04
620 47002253 261611009 NGUYỄN THỊ KIỀU MI 07/01/2001 Quản trị kinh doanh C04
621 47004354 261624768 PHAN THỊ NGỌC TRÂM 02/03/2001 Quản trị kinh doanh C04
622 47010541 261553356 LÊ THỊ THANH MỸ 04/10/2001 Quản trị kinh doanh D01
623 47006858 261551473 NGÔ HOÀNG PHƯƠNG THẢO 10/11/2001 Quản trị kinh doanh C04
624 47010793 261614673 NGUYỄN THỊ THU YẾN 28/10/2001 Quản trị kinh doanh D01
625 47009448 261590314 NGUYỄN QUANG HÙNG 23/09/2001 Quản trị kinh doanh C04
626 47010776 261552456 PHẠM QUỐC TƯỜNG VI 11/07/2001 Quản trị kinh doanh C04
627 47010664 261625482 VÕ THỊ THU THẢO 05/06/2001 Quản trị kinh doanh C04
628 47010542 261552941 PHẠM THỊ ANH MỸ 18/12/2000 Quản trị kinh doanh C04
629 47010570 261637171 TRẦN MINH NHẬT 06/09/2001 Kinh doanh quốc tế C04
630 47002914 261478973 TRẦN THỊ THỦY TIÊN 25/05/2001 Tài chính ngân hàng C04
631 47009604 261479834 NGUYỄN TẤN TOÀN 25/09/2001 Tài chính ngân hàng C04
632 47005240 261499962 NGUYỄN TRẦN NAM ANH 20/02/2001 Tài chính ngân hàng D01
633 47001504 261424588 NGUYỄN VŨ TRƯỜNG AN 14/05/2001 Tài chính ngân hàng C04
634 47009330 261587293 HUỲNH THỊ KIM THUẬN 18/11/2001 Kế toán C04
635 47009867 261651870 TRẦN THỊ HOÀI TRANG 03/07/2001 Kế toán D01
636 47004327 261469174 NGUYỄN THANH TÍN 05/07/2001 Kế toán C04
637 47001813 261425123 TRẦN THANH NHƯ 17/10/2001 Kế toán C04
638 47005462 261582573 HUỲNH QUỐC NAM 19/01/2001 Kế toán C04
639 47004371 261620803 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 07/07/2001 Kế toán C04
640 47000348 261636628 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 17/11/2001 Kế toán D01
641 47010791 261547308 TRẦN LÊ HOÀNG Ý 15/01/2001 Kế toán C04
642 47001939 261419233 VÕ HOÀI MINH THƯ 03/09/2001 Kế toán D01
643 47009917 261577953 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH 07/10/2001 Kế toán C04
644 47001396 261615030 LỰU ĐỨC MINH TIẾN 20/01/2001 Luật kinh tế D84
645 47000084 261551496 NGUYỄN TRỊNH HOÀNG DUY 19/08/2001 Luật kinh tế C00
646 47000845 261031965 PHẠM MINH TUẤN 20/11/1977 Luật kinh tế C00
647 47009431 261590827 ĐẶNG THỊ HẬU 13/04/2001 Luật kinh tế C00
648 47009481 261590357 NGÔ THỊ MỸ LINH 16/08/2001 Luật kinh tế C00
649 47005814 261554602 VÕ THỊ MỸ DUNG 23/05/2001 Luật kinh tế D66
650 47009562 261478438 NGUYỄN THÁI TÀI 10/01/2001 Luật kinh tế C00
651 47001553 261424338 THANH THỊ NGỌC DIỄM 01/06/2000 Luật kinh tế D66
652 47009555 038301022103 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 12/08/2001 Luật kinh tế C00
653 47009401 261591992 HUỲNH LÊ QUỐC BẢO 16/11/2001 Luật kinh tế C00
654 47008999 261468703 ĐẶNG HUỲNH NHẬT NAM 31/12/2001 Công nghệ thông tin A01
655 47001963 261657192 TRƯƠNG VĂN TOÀN 25/02/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
656 47005335 261585715 BẠCH THÙY THANH HẰNG 29/03/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
657 47001968 261424815 PHAN THỊ ĐOAN TRANG 07/03/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
658 47002098 261611038 TRIỆU THANH DU 14/10/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
659 47003036 261584986 NGUYỄN THỊ VIỆT CHI 10/11/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
660 47007647 261617147 ĐẶNG THỊ MỸ TRINH 18/09/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00
661 47010771 261630166 NGUYỄN THỊ THUÝ VÂN 10/10/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01
662 47005637 261586312 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ 23/08/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
663 47001872 261422712 HOÀNG NGỌC THANH 01/08/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
664 47005891 261551203 NGUYỄN THỊ TRÚC HOA 23/02/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
665 47010092 261545465 TRẦN TRUNG TOÀN 14/03/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
666 47002622 261591605 PHAN THỊ THANH DIỆU 23/12/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01
667 45004703 264523384 PHAN THỊ NGỌC THÚY 12/01/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
668 47001400 261512521 NGUYỄN CÔNG TÍN 17/04/1999 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
669 47000575 261636478 VÕ THỊ BÍCH PHƯỢNG 08/12/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
670 47005915 261625619 NGUYỄN HUY 20/02/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
671 47004363 261620769 NGUYỄN THỊ TRINH 17/09/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
672 47009832 261489926 NGUYỄN THỊ THU THẢO 10/05/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
673 47001918 261425080 BÙI LÊ ANH THUẬN 06/09/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01
674 47002720 261590677 PHẠM NGỌC HUYỀN 03/07/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
675 47007848 261627447 BÙI NGỌC TRAI 18/09/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
676 47009978 261545361 NGUYỄN THỊ KHA 09/12/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
677 47005906 261630421 NGUYỄN KIM HUỆ 28/02/2000 Quản trị khách sạn C00
678 47005053 261423511 DƯƠNG NGỌC ĐẠI 24/09/2000 Quản trị khách sạn C00
679 47009628 331874464 PHAN THỊ THANH TUYỀN 26/05/2001 Quản trị khách sạn C00
680 47005592 261580487 NGÔ THỊ THU THẢO 12/02/2001 Quản trị khách sạn D01
681 47010083 261579930 TRẦN THANH THÚY 27/05/2001 Quản trị khách sạn D01
682 42008509 251290836 KA' BIA THÔNH 27/03/2001 Quản trị khách sạn C00
683 47001468 261615870 NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN 19/07/2001 Quản trị khách sạn D01
684 47009652 261590930 LÊ HẢI YẾN 23/08/2001 Quản trị khách sạn C00
685 47005798 261545816 NGUYỄN THỊ KIM CHI 10/02/2001 Quản trị khách sạn C00
686 47010786 261545237 LÊ THỊ TƯỜNG VY 10/09/2001 Quản trị khách sạn D01
687 47006074 261590319 NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG 03/03/2001 Quản trị khách sạn C00
688 47007733 261546019 ĐỒNG HUỲNH NHẬT HÀO 01/04/2000 Quản trị khách sạn C00
689 47006140 261554144 TRƯƠNG DIỆU QUYÊN 13/10/2001 Quản trị khách sạn D01
690 47005204 261425796 TẠ VĂN TRUNG 12/11/2001 Quản trị khách sạn C00
691 47006089 261639009 NGUYỄN TRÚC OANH 24/02/2001 Quản trị khách sạn C00
692 47001819 261425610 ĐOÀN LÝ KIỀU OANH 02/02/2001 Quản trị khách sạn D01
693 47002219 261579551 LÊ TUẤN KIỆT 27/01/2001 Quản trị khách sạn C00
694 42008746 251212369 NGÔ THỊ NHƯ QUỲNH 04/09/2001 Quản trị khách sạn C00
695 45002133 264547596 NGUYỄN LÊ NHƯ KIỀU 06/06/2001 Quản trị khách sạn C00
696 47001604 261639595 LÂM THỊ THÚY HẰNG 19/05/2000 Quản trị khách sạn C00
697 47002512 261612517 PHẠM THỊ NGỌC TRINH 09/09/2001 Quản trị khách sạn C00
698 47003717 261569103 TRẦN THỊ TUYẾT NGÂN 26/11/2001 Quản trị khách sạn C00
699 47006002 261551634 ĐINH THỊ LỆ MI 10/08/2001 Quản trị khách sạn C00
700 47009260 261590015 TRƯƠNG THỊ MINH NGÂN 10/05/2001 Quản trị khách sạn C00
701 47009446 261591991 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 06/12/2001 Quản trị khách sạn D01
702 47004639 261513816 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 04/04/2000 Quản trị khách sạn D01
703 10003989 082349988 NÔNG NGÂN HÀ 30/07/2001 Quản trị khách sạn C00
704 47002517 261612497 LÝ THÀNH TRÚC 23/11/2001 Quản trị khách sạn C00
705 47005963 261614841 LÊ THANH LÂM 06/06/2001 Quản trị khách sạn D01
706 47002143 261612136 HỒ NGUYỄN BÍCH HẠNH 03/06/2001 Quản trị khách sạn D01
707 47001534 261424956 HUỲNH ĐẶNG THU CHÂM 04/01/2001 Quản trị khách sạn C00
708 47003781 261564921 TRƯƠNG HUỲNH NHƯ TÂM 18/08/2001 Quản trị khách sạn C00
709 47006540 261637580 NGUYỄN THANH HÀO 09/12/2001 Quản trị khách sạn C00
710 47010448 261610286 NGUYỄN THỊ XUÂN HIỆU 03/09/2001 Quản trị khách sạn C00
711 47010849 261601209 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 03/09/2001 Quản trị khách sạn C00
712 47004339 261621554 HỒ THỊ THÙY TRANG 27/04/2001 Quản trị khách sạn C00
713 47007538 261421255 MAI THỊ NGỌC NỮ 10/06/2001 Quản trị khách sạn D01
714 47001801 261424665 NGUYỄN VÕ KHẮC NHẬT 16/02/2001 Quản trị khách sạn C00
715 47003791 261568622 NGUYỄN THỊ THU THẢO 05/01/2001 Quản trị khách sạn C00
716 47005030 261418378 CHU HỒNG ANH 18/09/2000 Quản trị khách sạn C00
717 47008742 261468968 NGUYỄN NGỌC SƠN 16/09/2000 Quản trị khách sạn C00
718 47010899 261603823 CAO NGUYỄN THANH TÂM 20/11/2001 Quản trị khách sạn C00
719 47001171 261517279 DƯƠNG THỊ THU NGÂN 26/08/2000 Quản trị khách sạn C00
720 47004439 261655096 HUỲNH MINH ANH 07/06/2001 Quản trị khách sạn C00
721 47007453 261421678 HOÀNG BẢO HƯNG 08/12/2001 Quản trị khách sạn C00
722 47009621 261590442 LÊ MINH TRƯỜNG 04/09/2001 Quản trị khách sạn C00
723 47010034 261553545 VÕ NGUYỄN KIM NHUNG 08/07/2001 Quản trị khách sạn C00
724 47006254 261550073 NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ 11/10/2001 Quản trị khách sạn C00
725 42013518 MI4200370250 ĐIỂU K' TIỂU 17/10/1998 Quản trị khách sạn C00
726 47010792 261631570 LÊ HOÀNG YẾN 25/11/2000 Quản trị khách sạn C00
727 47010817 261499770 PHẠM THỊ THU HÀ 25/04/2001 Quản trị khách sạn C00
728 47009909 261545263 NGUYỄN HOÀNG AN 05/10/2001 Ngôn ngữ Anh D66
729 47010118 261639658 CHẾ THỊ NGỌC TUYẾT 19/09/2001 Ngôn ngữ Anh D01
730 47002925 261590797 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 20/10/2001 Ngôn ngữ Anh D01
731 47005615 261586836 BÙI KHÁNH THUẬN 10/11/2001 Ngôn ngữ Anh D01
732 47006080 261488584 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 13/02/2001 Ngôn ngữ Anh D01
733 47000291 261546995 BÙI TRANG KHÁNH 28/05/2001 Ngôn ngữ Anh D01
734 47009659 261488885 ĐẶNG NGUYỄN HỒNG ANH 23/04/2001 Ngôn ngữ Anh D01
735 47010066 261545250 PHẠM THỊ THẠCH THẢO 24/02/2001 Ngôn ngữ Anh D66
736 47002776 261651404 NGUYỄN THỊ MẬT 29/12/2001 Ngôn ngữ Anh D01
737 47006062 261548160 NGUYỄN NGỌC KHẢ NHI 20/12/2001 Ngôn ngữ Anh D01
738 47007817 261550391 VÕ NGỌC NHƯ QUỲNH 13/03/2001 Quản trị kinh doanh C04
739 47007807 261638492 NGUYỄN QUỐC PHONG 11/03/2000 Quản trị kinh doanh C04
740 47003664 261566169 HUỲNH DUY LINH 06/09/2001 Quản trị kinh doanh A00
741 47006488 261630977 ĐẶNG THANH DŨNG 22/04/2001 Quản trị kinh doanh A00
742 47002178 261612160 ĐẶNG CAO ÁI HUỆ 27/04/2001 Kinh doanh quốc tế A00
743 47009985 301827662 TRƯƠNG HẠ PHƯƠNG KHÁNH 15/06/2001 Tài chính ngân hàng D01
744 47007381 261622849 NGUYỄN THỊ NGỌC Ý 22/08/2001 Kế toán D01
745 47009636 261479843 NGUYỄN KHÁNH VÂN 23/08/2001 Kế toán D01
746 47010581 261625813 CHÂU HỒ NGỌC NHƯ 22/03/2000 Kế toán C04
747 47006408 261637380 NGUYỄN THỊ YẾN 30/06/2000 Kế toán D01
748 47004991 261617210 PHẠM XUÂN UYÊN 02/03/2001 Kế toán D01
749 47010726 261610223 HỒ NGUYỄN NGỌC TRINH 20/10/2001 Kế toán D01
750 47005840 261545273 VÕ NGUYỄN BÁ ĐẶNG 24/08/2001 Công nghệ thông tin D01
751 47007724 261637922 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 20/12/2000 Công nghệ thông tin D01
752 47005801 261550082 NGUYỄN HOÀI CHƯƠNG 23/11/2001 Công nghệ thông tin A00
753 47009897 261611558 VÕ THANH VINH 04/05/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00
754 47002453 261612512 LÊ ĐỖ QUỲNH THƯ 29/08/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
755 47009517 261590421 TRẦN NỮ HỒNG NGỌC 15/12/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
756 40019568 241867090 TRẦN HỒNG QUẾ 07/03/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01
757 47005985 261614402 LÊ THỊ YẾN LỘC 01/11/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
758 47005766 261586036 TRẦN HOÀNG YÊN 02/10/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01
759 47007041 261653104 BÙI XUÂN VIỆT 05/04/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01
760 47006300 261551252 NGUYỄN KHOA MINH TRÍ 09/11/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
761 47002499 261488250 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRÂM 07/03/2001 Quản trị khách sạn A00
762 47004399 261623096 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG 23/11/2001 Quản trị khách sạn A00
763 47006019 261638406 NGUYỄN VÕ THANH NGA 14/12/2001 Quản trị khách sạn C00
764 47003921 261469113 LÊ KHẢ ÁI 20/04/2001 Quản trị khách sạn A00
765 48027589 272745884 LÊ THỊ TUYẾT THÙY 20/04/2001 Quản trị khách sạn C00
766 47009436 261591990 NGUYỄN THỊ THU HIỆP 06/12/2001 Quản trị khách sạn C00
767 47010049 261545531 NGUYỄN THỊ TƯỜNG QUY 27/06/2001 Quản trị khách sạn C00
768 46006074 291206685 LÊ LÂM ANH 14/02/2001 Quản trị khách sạn A01
769 47000720 261542886 TRƯƠNG CHÂU MINH THƯ 06/01/2000 Quản trị khách sạn D01
770 47002169 261612127 NGUYỄN VĂN HÒA 06/09/2001 Quản trị khách sạn C00
771 47009586 261590440 DƯƠNG THỊ THANH THÙY 11/07/2001 Quản trị khách sạn C00
772 40005096 241880732 H: CHUYÊN ÊBAN 23/01/2001 Quản trị khách sạn C00
773 47007520 261488836 THANH THANH NGUYÊN 02/02/2001 Quản trị khách sạn C00
774 47004819 261518456 NGUYỄN THỊ THU THANH 12/04/2001 Quản trị khách sạn C00
775 47009540 261479878 VÕ VĂN PHONG 24/08/2001 Quản trị khách sạn C00
776 47002691 261595714 HUỲNH ĐÌNH HIỂN 26/12/2001 Quản trị khách sạn D01
777 47005768 261590289 TRẦN THỊ BẢO YẾN 05/05/2001 Quản trị khách sạn A00
778 47010956 261601208 NGUYỄN THỊ YẾN 10/09/2001 Quản trị khách sạn C00
779 47009457 261550624 BÙI MINH KHẢI 11/12/2001 Quản trị khách sạn C00
780 47004829 261516637 TRẦN THỊ THU THẢO 01/01/2000 Quản trị khách sạn C00
781 47005888 261550063 LÂM THƯ TÂN HOA 21/12/2001 Quản trị khách sạn C00
782 47003929 261469115 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 27/09/2001 Quản trị khách sạn A00
783 47006264 261650235 NGUYỄN HÀ THỦY TIÊN 16/03/2001 Quản trị khách sạn D01
784 47007772 261625678 CHÂU NGUYỄN MINH KHÔI 24/11/2001 Quản trị khách sạn C00
785 47006380 261611352 LÊ QUỲNH NHẬT VY 05/10/2001 Quản trị khách sạn D01
786 47005239 261638035 NGUYỄN THỊ NHẬT ANH 09/04/2001 Quản trị khách sạn C00
787 47003521 261499970 TRẦN NGỌC THẢO VY 10/09/2001 Ngôn ngữ Anh D15
788 47005826 233326927 NGUYỄN THÙY DUYÊN 24/04/2001 Ngôn ngữ Anh D01
789 47009822 261611834 HỒ ĐỒNG LÝ TẤN 20/07/2001 Quản trị kinh doanh A00
790 47004588 261518655 NGUYỄN HUY 05/10/2001 Quản trị kinh doanh A00
791 47007802 261638148 NGUYỄN ĐẶNG TÚ NHI 22/02/2001 Kinh doanh quốc tế C04
792 47005992 261625103 NGUYỄN VĂN LUÂN 18/06/2001 Tài chính ngân hàng A00
793 47006397 261657331 LÊ THANH XUÂN 21/12/2001 Tài chính ngân hàng C04
794 47005892 261632801 TRẦN THỊ KIM HÒA 04/11/2001 Kế toán D01
795 47002296 261611127 NGUYỄN THỊ TRÚC NHI 04/10/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
796 47003154 261582857 PHẠM THỊ THU HƯƠNG 22/01/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01
797 47002719 187874144 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 21/02/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
798 47001831 261425506 VÕ THÙY MỸ PHÚC 03/04/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01
799 48009195 272809263 NGUYỄN THỊ HUYỀN THỤC 17/02/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01
800 47008469 261564521 PHAN CẨM TÚ 27/06/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00
801 47005095 261477964 NGUYỄN THỊ XUÂN HỶ 22/06/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00
802 48009180 276009322 VŨ THỊ THẢO 01/05/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01
803 47003891 261647481 TRẦN THỊ NGỌC UYÊN 12/12/2001 Quản trị khách sạn C00
804 47003628 261468120 PHAN THỊ DIỄM HỒNG 03/05/2000 Quản trị khách sạn C00
805 46006519 072301000664 PHAN THỊ KIM THOẠI 22/09/2001 Quản trị khách sạn A01
806 47010360 261628146 LÊ NGỌC BÍCH 14/10/2001 Quản trị kinh doanh D01
807 47009748 261611875 TRẦN THỊ LỘC LINH 21/01/2001 Luật kinh tế C00
808 47000569 261544946 TRẦN THỊ MỸ PHƯƠNG 02/04/2001 Quản trị khách sạn C00
809 47005815 261551019 HÀ MẠNH DŨNG 13/08/2001 Ngôn ngữ Anh D01
810 47001519 091924363 VŨ THỊ MINH ÁNH 04/04/2001 Quản trị khách sạn D01
811 47004158 261623658 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 25/10/2001 Quản trị khách sạn A00
vnu

Tìm kiếm thông tin

tt
htqt

Liên kết website