bannermoi

ĐH Phan Thiết trên các báo

BT- Trường Đại học (ĐH) Phan Thiết vừa tổ chức lễ ký kết “Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học” giữa nhà trường và Phòng An ninh ...
BT- Tham gia làm sạch môi trường với khẩu hiệu “Keep Mui Ne Nice” sinh viên khoa du lịch Trường Đại học Phan Thiết cùng với các resort tại khu vực Mũi ...
BT- Nhằm đánh giá kết quả học viên cao học sau 2 năm học tập và nghiên cứu, sáng ngày 24/8, Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức lễ bảo vệ luận ...

Video giới thiệu về trường

van bang2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập   - Tự do   - Hạnh phúc

                               Số :         /TB-ĐHPT

Bình Thuận, ngày   tháng   năm   2019

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

đợt 2 - năm 2019 (khóa 7)

 

 - Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 - Căn cứ quyết định số 3404/QĐ-BGDĐT ngày 4/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Phan Thiết đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ;

 - Căn cứ quyết định số 196/QĐ-ĐHPT ngày 8/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ,

Trường Đại học Phan Thiết trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh - năm 2019 như sau:

1. Mục tiêu đào tạo

Trường Đại học Phan Thiết tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng nhằm tăng cường kiến thức liên ngành, vận dụng các kiến thức mới về ngành và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành để giúp cho người học làm chủ trong việc vận dụng các kiến thức vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tế công tác chuyên môn, nghề nghiệp.

2. Chuyên ngành và tổ chức đào tạo

- Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

- Thời gian đào tạo dự kiến: 1.5 năm, học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật (cả ngày), bao gồm thời gian học các học phần; thời gian viết và bảo vệ luận văn.

- Địa điểm đào tạo: toàn thời gian tại Trường Đại học Phan Thiết

3. Các môn thi tuyển sinh

     Ÿ Kinh tế học

     Ÿ Quản trị học

     Ÿ Tiếng Anh

Thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau đây được miễn thi môn tiếng Anh:

 - Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

 - Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

 - Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh;

 - Có chứng chỉ trình độ Tiếng Anh được quy định theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ của Bộ giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận như sau:

CEFR

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

CEFR

Cấp độ 3/6

(Việt Nam)

4.5

450 ITP

133 CBT

45 iBT

450

Preliminary

PET

Business

Preliminary

40

B1

Lưu ý: Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được.

4. Điều kiện dự thi

Đối tượng dự thi là công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đáp ứng các điều kiện sau:

4.1. Điều kiện về văn bằng

 - Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành Quản trị kinh doanh;

 - Đã tốt nghiệp đại học ngành gần hoặc ngành khác với ngành quản trị kinh doanh và đã học bổ túc kiến thức trước khi dự thi theo quy định của Đại  học Phan Thiết (Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và học phần bổ sung kiến thức được quy định tại phụ lục của Thông báo này);

 - Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

 4.2. Điều kiện về kinh nghiệm chuyên môn: người tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành Quản trị kinh doanh phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị, quản lý.

 4.3. Điều kiện khác

 - Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận;

 - Có đủ sức khỏe để học tập; đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Hiệu trưởng xem xét quyết định cho dự thi tuyển sinh tùy tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành học;

 - Nộp đầy đủ hồ sơ và đúng thời hạn theo quy định của nhà trường.

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên

 5.1. Đối tượng ưu tiên

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) ở địa phương được quy định tại Điểm a;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

 5.2. Mức ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn tiếng Anh (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi cơ bản khối ngành hoặc cơ sở ngành.

6. Điều kiện trúng tuyển

Trường sẽ xét tuyển theo chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao và điều kiện trúng tuyển được đánh giá theo nguyên tắt sau:

- Điểm của mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10, riêng môn Tiếng Anh (môn điều kiện) phải đạt từ 50 điểm trở lên (điểm đạt yêu cầu) theo thang điểm 100.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của 2 môn Quản trị học và môn Kinh tế học (sau khi đã cộng điểm ưu tiên nếu có).

- Điểm chuẩn được xác định dựa trên điểm xét tuyển, những thí sinh được xét trúng tuyển theo điểm xét tuyển (tổng điểm 2 môn Quản trị học và Kinh tế học) từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu.

- Trường hợp có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, thì Nhà trường sẽ lần lượt xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: thí sinh là nữ; thí sinh có điểm thi môn Quản trị học cao hơn; thí sinh có điểm thi môn Kinh tế học cao hơn; thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ; và cuối cùng là thí sinh có điểm môn ngoại ngữ cao hơn.

7. Thông tin kết quả tuyển sinh

 - Nhà trường thông báo điểm chuẩn, kết quả thi tuyển sinh và danh sách thí sinh trúng tuyển tại website và tại bảng thông báo của Trường.

 - Những thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo trúng tuyển trực tiếp tại Phòng Quản lý Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo Sau đại học theo thông báo của Trường.

8. Kế hoạch tổ chức tuyển sinh (dự kiến)

 - Thông báo tuyển sinh, phát hành, nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/09/2019

 - Thời gian học ôn thi: 25/09/2019

 - Ngày thi: ngày 07 và 08/12/2019

 - Thời gian nhập học: Cuối tháng 12/2019.

9. Hồ sơ tuyển sinh

Hồ sơ đăng ký dự thi được phát tại Trường hoặc tải trên website. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

Ÿ  Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu);

Ÿ  Lý lịch khoa học (theo mẫu) dán ảnh cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú;

Ÿ  Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của cơ sở y tế có thẩm quyền (trong thời gian 6 tháng);

Ÿ  Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có);

Ÿ  Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học (2 bản sao có chứng thực);

Ÿ  Chứng chỉ bổ sung kiến thức (2 bản sao có chứng thực, nếu có);

Ÿ  Giấy tờ, tài liệu làm minh chứng cho điều kiện miễn thi môn Tiếng Anh (2 bản sao có chứng thực, nếu có);

Ÿ  Hai ảnh (3x4) chụp chân dung trong thời gian 1 năm tính đến ngày dự thi, ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau.

Sau khi Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ có quyết định phê duyệt kết quả tuyển sinh, Trường sẽ có thông báo cho thí sinh đến hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đối chiếu bản chính văn bằng và các giấy tờ liên quan trước khi làm thủ tục đăng ký nhập học.

10. Lệ phí

 - Lệ phí đăng ký dự thi: 500.000 đồng.

 - Lệ phí ôn thi: 1.000.000 đồng/môn.

11. Địa chỉ nhận hồ sơ và cung cấp thông tin tuyển sinh

 - Phòng Sau đại học, Tầng trệt dãy nhà B, Trường Đại học Phan Thiết, 225 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

 - Điện thoại: 0252.650.8186 (Phòng QLKH, HTQT & SĐH);

             hoặc 09 315 315 79 (Thầy Tuấn), 0784.422.288 (gặp Cô Phúc)

 - Website: http://sdh.upt.edu.vn/; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

                                                                    PHỤ LỤC

Danh mục học phần bổ sung kiến thức dành cho các thí sinh tham gia dự thi tốt nghiệp ngành gần, ngành khác với ngành Quản trị kinh doanh

(Kèm theo thông báo số     /TB-ĐHPT của Trường Đại học Phan Thiết

về tuyển sinh cao học Quản trị kinh doanh - năm 2019)

                                

Nhóm

Ngành

Học phần bổ sung

Số tín chỉ

Ngành đúng, phù hợp

Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh- Tài chính kế toán, Quản trị kinh doanh - Du lịch khách sạn, Quản trị kinh doanh - ngoại thương, Quản trị kinh doanh - marketing, …

Không

Ngành gần

Các ngành thuộc khối kinh tế: kế toán, kế toán - kiểm toán, tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, kinh tế phát triển, kinh tế luật, kinh tế thủy sản, kinh tế đối ngoại, kinh tế bưu chính viễn thông, kinh tế kỹ thuật, kinh tế nông lâm, …

- Quản trị học

- Marketing căn bản

- Quản trị chiến lược

2

2

2

Ngành khác

Các ngành khác: công nghệ thông tin, điện tử, xây dựng, hóa thực phẩm, dược sĩ, sư phạm toán, ngôn ngữ anh, du lịch, luật học, triết học, công nghệ môi trường, công nghệ hóa học, Địa chất, Báo chí, Địa lý, Sinh học,...

      - Kinh tế vi mô

      - Kinh tế vĩ mô

      - Nguyên lý kế toán

      - Marketing căn bản

      - Quản trị học

      - Quản trị chiến lược

2

2

2

2

2

2

vnu

Tìm kiếm thông tin

tt
htqt

Liên kết website