Tổng quan về trường đại học phan thiết

120000
diện tích (m²)
2993
tổng sinh viên
741
tân sinh viên 2020
115
doanh nghiệp liên kết

lịch sử hình thành

Trường Đại học Phan Thiết được thành lập theo Quyết định số 394/2009/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và hiện đang là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận. Năm 2019, trải qua 10 năm hình thành và phát triển, trường Đại học Phan Thiết đã chính thức đạt kiểm định chất lượng giáo dục do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận. Với thế mạnh quan hệ hợp tác rộng rãi cùng phần lớn công ty, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế, trường Đại học Phan Thiết đảm bảo có thể đem đến cho người học những điều kiện tốt nhất để học tập, thực hành, kiến tập, thực tập và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường.

TẦM NHÌN

UPT phấn đấu đến năm 2030 trở thành đại học có uy tín, chất lượng và sáng tạo; được kiểm định chất lượng quốc gia và khu vực; có mạng lưới quan hệ hợp tác rộng rãi, đa ngành trong nước và quốc tế.

SỨ MỆNH

Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức vững, kỹ năng toàn cầu và tinh thần khởi nghiệp, tạo ra các giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tổ chức và xã hội ở tỉnh Bình Thuận và khu vực - Cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ ứng dụng, phục vụ nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận và cả nước - Xúc tiến các hoạt động xã hội phục vụ cộng đồng trong tỉnh Bình Thuận và cả nước.

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

ThayThuong

NGƯT.PGS.TS Võ Khắc Thường

Chủ Tịch Hội đồng trường - Trường Đại học Phan Thiết
Untitled-1

ThS. Đặng Minh Nguyệt

Phó Chủ Tịch Hội đồng trường - Trường Đại học Phan Thiết
11

Bà Phạm Hồng Nhung

Phó Chủ Tịch Hội đồng trường - Trường Đại học Phan Thiết
thayquang

TS. Nguyễn Phước Quý Quang

Ủy Viên hội đồng trường - Trường Đại học Phan Thiết
anhthi

TS. Võ Khắc Trường Thi

Ủy Viên hội đồng trường - Trường Đại học Phan Thiết
anhthanh

TS. Võ Khắc Trường Thanh

Ủy Viên hội đồng trường - Trường Đại học Phan Thiết
ngochdqt

Bà Nguyễn Thị Ngọc

Ủy viên - Thư ký Hội đồng trường - Trường Đại học Phan Thiết
NGUYEN NHU Y

Bà Nguyễn Như Ý

Ủy viên Hội đồng trường - Trường Đại học Phan Thiết
10

Bà Nguyễn Anh Đông

Ủy viên Hội đồng trường - Trường Đại học Phan Thiết

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng Nhà Trường
ThayThuong

NGƯT.PGS.TS. Võ Khắc Thường

Phó Hiệu trưởng Nhà Trường
anhthanh

TS. Võ Khắc Trường Thanh

thayquang

TS. Nguyễn Phước Quý Quang

thayho

PGS.TS Đinh Phi Hổ