VNPT Bình Thuận tham quan và làm việc tại trường Đại học Phan Thiết - Trường Đại học Phan Thiết