Công nghệ thông tin - Ngành len lỏi vào mọi lĩnh vực xã hội - Trường Đại học Phan Thiết