Tuyển thành viên câu lạc bộ Đội Nhóm - Trường Đại học Phan Thiết