(Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Đơn vị hỗ trợ Ghi chú
Thứ hai
26/02/2024
07:30 Triển khai Dự án Quốc tế Việt-Bỉ 6.2: Thu mẫu côn trùng tại các nhà yến đã khảo sát thuộc thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc "GS. Eric Haubruge;
Thầy Giang Sỹ Chung;
Nghiên cứu sinh Dự án 6.2."
Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc Thầy Trần Tình Phòng TC-HC hỗ trợ xe 7 chỗ + tài xế
10:00 Triển khai công việc chuẩn bị cho buổi lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ và cử nhân năm 2024 Các phòng, ban, trợ lý khoa, các thành viên trong BTC và các cá nhân nhận được email Phòng họp A TS Võ Khắc Trường Thi
Thứ ba
27/02/2024
13:30 - 16:30 Tham dự Hội nghị tập huấn triển khai App Thanh niên V2 của Trung ương Đoàn. ThS. Lê Ngọc Duy - PBT Đoàn trường Phòng Họp trực tuyến Tỉnh đoàn BTV Tỉnh Đoàn
14:00 Tiếp Phòng An ninh chính trị nộ bộ, Công an tỉnh Bình Thuận (Phòng PA03) về việc Triển khai Kế hoạch Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024 "Thầy Võ Khắc Trường Thanh
Thầy Lê Anh Linh
Thầy Võ Đức Nhân"
Phòng họp A Phòng PA03 Công an tỉnh Bình Thuận Phòng TC-HC
07:30 Triển khai Dự án Quốc tế Việt-Bỉ 6.2: Thu mẫu côn trùng tại các nhà yến đã khảo sát thuộc huyện Bắc Bình - GS. Eric Haubruge;
- Thầy Giang Sỹ Chung;
- Nghiên cứu sinh Dự án 6.2.
Bắc Bình Thầy Trần Tình Phòng TC-HC hỗ trợ xe 7 chỗ + tài xế
Thứ tư
28/02/2024
06:30 Đưa GS. Eric Haubruge từ TP. Phan Thiết đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh Thầy Trần Tình TP. Hồ Chí Minh Thầy Trần Tình Phòng TC-HC hỗ trợ xe 7 chỗ + tài xế
Thứ năm
29/02/2024
15:00 Họp Chi bộ tháng 02/2024 Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng họp A Thầy Đinh Phi Hổ
15:30 Tham dự Lễ Khai mạc giải bóng chuyền nam Khoa Công Nghệ Thông Tin mở rộng lần 1 năm 2024 Toàn thể CBGVNV Sảnh lầu 1 - Tòa nhà giảng đường Khoa Công nghệ thông tin
08:00 Tham dự hội nghị triển khai chuyên đề năm 2024 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội Thầy ĐInh Phi Hổ Hội trường A - Trung tâm hội nghị tỉnh Tỉnh ủy Tỉnh Bình Thuận
Thứ sáu
01/03/2024
14:00 Họp giao ban tuần Ban Giám hiệu;
Trưởng, Phó các đơn vị;
Trợ lý Khoa.
Phòng họp A Thầy Võ Khắc Thường Phòng TCHC
06:00 - 14:30 Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong thời khang chiến chống Mỹ. ThS. Lê Ngọc Duy - PBT Đoàn trường
30 Đoàn viên Thanh niên
Xã Đông Giang - huyện Hàm Thuận Bắc BTV Đoàn Trường Phòng Tổ chức Hành chính Phòng Tổ chức Hành chính hỗ trợ xe đưa đón Đoàn viên
08:25 - 09:15 Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Xác suất và thống kê y học Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa KHSK;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
P03 GV Chế Ngọc Thạch

Thứ hai (26/02/2024)

07:30:
Nội dung : Triển khai Dự án Quốc tế Việt-Bỉ 6.2: Thu mẫu côn trùng tại các nhà yến đã khảo sát thuộc thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc
Thành phần : "GS. Eric Haubruge;
Thầy Giang Sỹ Chung;
Nghiên cứu sinh Dự án 6.2."
Địa điểm : Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc
Chủ trì : Thầy Trần Tình
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC hỗ trợ xe 7 chỗ + tài xế
Ghi chú :
10:00:
Nội dung : Triển khai công việc chuẩn bị cho buổi lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ và cử nhân năm 2024
Thành phần : Các phòng, ban, trợ lý khoa, các thành viên trong BTC và các cá nhân nhận được email
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : TS Võ Khắc Trường Thi
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ ba (27/02/2024)

13:30 - 16:30:
Nội dung : Tham dự Hội nghị tập huấn triển khai App Thanh niên V2 của Trung ương Đoàn.
Thành phần : ThS. Lê Ngọc Duy - PBT Đoàn trường
Địa điểm : Phòng Họp trực tuyến Tỉnh đoàn
Chủ trì : BTV Tỉnh Đoàn
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
14:00:
Nội dung : Tiếp Phòng An ninh chính trị nộ bộ, Công an tỉnh Bình Thuận (Phòng PA03) về việc Triển khai Kế hoạch Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024
Thành phần : "Thầy Võ Khắc Trường Thanh
Thầy Lê Anh Linh
Thầy Võ Đức Nhân"
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Phòng PA03 Công an tỉnh Bình Thuận
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC
Ghi chú :
07:30:
Nội dung : Triển khai Dự án Quốc tế Việt-Bỉ 6.2: Thu mẫu côn trùng tại các nhà yến đã khảo sát thuộc huyện Bắc Bình
Thành phần : - GS. Eric Haubruge;
- Thầy Giang Sỹ Chung;
- Nghiên cứu sinh Dự án 6.2.
Địa điểm : Bắc Bình
Chủ trì : Thầy Trần Tình
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC hỗ trợ xe 7 chỗ + tài xế
Ghi chú :

Thứ tư (28/02/2024)

06:30:
Nội dung : Đưa GS. Eric Haubruge từ TP. Phan Thiết đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh
Thành phần : Thầy Trần Tình
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh
Chủ trì : Thầy Trần Tình
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC hỗ trợ xe 7 chỗ + tài xế
Ghi chú :

Thứ năm (29/02/2024)

15:00:
Nội dung : Họp Chi bộ tháng 02/2024
Thành phần : Toàn thể đảng viên Chi bộ
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Thầy Đinh Phi Hổ
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
15:30:
Nội dung : Tham dự Lễ Khai mạc giải bóng chuyền nam Khoa Công Nghệ Thông Tin mở rộng lần 1 năm 2024
Thành phần : Toàn thể CBGVNV
Địa điểm : Sảnh lầu 1 - Tòa nhà giảng đường
Chủ trì : Khoa Công nghệ thông tin
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
08:00:
Nội dung : Tham dự hội nghị triển khai chuyên đề năm 2024 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội
Thành phần : Thầy ĐInh Phi Hổ
Địa điểm : Hội trường A - Trung tâm hội nghị tỉnh
Chủ trì : Tỉnh ủy Tỉnh Bình Thuận
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ sáu (01/03/2024)

14:00:
Nội dung : Họp giao ban tuần
Thành phần : Ban Giám hiệu;
Trưởng, Phó các đơn vị;
Trợ lý Khoa.
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Thầy Võ Khắc Thường
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TCHC
Ghi chú :
06:00 - 14:30:
Nội dung : Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong thời khang chiến chống Mỹ.
Thành phần : ThS. Lê Ngọc Duy - PBT Đoàn trường
30 Đoàn viên Thanh niên
Địa điểm : Xã Đông Giang - huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ trì : BTV Đoàn Trường
Đơn vị hỗ trợ : Phòng Tổ chức Hành chính
Ghi chú : Phòng Tổ chức Hành chính hỗ trợ xe đưa đón Đoàn viên
08:25 - 09:15:
Nội dung : Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Xác suất và thống kê y học
Thành phần : Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa KHSK;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : P03
Chủ trì : GV Chế Ngọc Thạch
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
Ghi chú
* Thứ 6 hàng tuần, Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường
* Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi nếu phát sinh.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây