Tư vấn hướng nghiệp năm 2024 tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi - Trường Đại học Phan Thiết