TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT TUYỂN DỤNG (11/2023) - Trường Đại học Phan Thiết